Το υπουργείο Δικαιοσύνης κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, στην ένωση εταιρειών «Uni Systems – Adacom» το διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου «Έλεγχοι και Υπηρεσίες Ασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης» της Πράξης «Ψηφιακή αναβάθμιση ΟΣΔΔΥ ΔΔ».

Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 1.397.695 ευρώ, συν ΦΠΑ. Αντικείμενο του έργου είναι οι έλεγχοι και υπηρεσίες ασφάλειας και προστασίας δεδομένων στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης» (ΟΣΔΔΥ ΔΔ), δηλαδή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στη Γενική Επιτροπεία των Διοικητικών Δικαστηρίων και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια όλης της χώρας.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η εκπόνηση σχεδίου ασφαλείας του πληροφοριακού συστήματος ΟΣΔΔΥ ΔΔ, η παροχή υπηρεσιών SoC-as-a-service για δύο έτη, καθώς και η παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας, επίσης για δύο έτη, από την οριστική παραλαβή υλικού και λογισμικού.