Το Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, συμβάσεις με τις UniSystems και Data Communications για την παροχή εξ αποστάσεων υπηρεσιών ΤΠΕ, που σχετίζονται με την ανάπτυξη και τη συντήρηση των εφαρμογών του οργανισμού.

Οι εν λόγω υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ανάλυση, την παροχή συμβουλών, την ανάπτυξη, τη συντήρηση και διαχείριση, την τεχνική υποστήριξη και τη διαχείριση έργου. Γι’ αυτό το σκοπό υπογράφτηκαν δύο συμβάσεις πλαίσιο. Η πρώτη, που αφορά την ανάπτυξη και συντήρηση εφαρμογών στην πλατφόρμα διακομιστή περιεχομένου Open Text Content Server και στο SharePoint, υπογράφτηκε με την UniSystems,με το συνολικό προϋπολογισμό της να ανέρχεται στις 235.750 ευρώ. Η δεύτερη σύμβαση, που υπογράφτηκε με την Data Communication, σχετίζεται με συντήρηση του Fibus, το οποίο αποτελεί το σύστημα ERP του Cedefop, και ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στις 173.700 ευρώ.