Η Inter Engineering ανακοινώνει την πλήρη λειτουργία και διαθεσιμότητα της σειράς των νέων διαχειριζόμενων υπηρεσιών ασφάλειας της.

Αυτό μετά από πάνω από ένα έτος προσεκτικού σχεδιασμού, οργάνωσης, εφαρμογής και δοκιμών. Με την Security As A Service (SaaS) προσφορά της η εταιρεία απαντά στην αυξανόμενη ζήτηση για ασφάλεια βάση υπηρεσιών από τελικούς πελάτες αλλά επίσης από εταιρείες πληροφορικής που επιθυμούν να εξελιχθούν οι ίδιοι σε παροχείς υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες σε λειτουργία αποτελούνται από: α) Inter Engineering Anti Malware Managed Service, όπου οι πελάτες δεν έχουν πια ενδο-εταιρική διαχείριση του anti malware αλλά φροντίζονται εξ’ ολοκλήρου από τους ειδικούς μέσω internet και β) Inter Engineering Secure Email Managed Services, που δίνει τη δυνατότητα σε οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους να αναθέτουν την ασφάλεια περιεχομένου του email τους, δρομολογώντας το email τους μέσω της υποδομής ασφάλειας της Inter Engineering όπου φιλτράρεται και εφαρμόζεται η πολιτική ασφάλειας του πελάτη. Σύντομα θα προστεθούν οι υπηρεσίες των Remote Backup Managed Service, Corporate Proxy Managed Service και System Monitoring Managed Service.