Ο ομαδικός φοιτητικός διαγωνισμός Sensors & Coding Hackathon 2018 θα διεξαχθεί στις 18-19 Δεκεμβρίου στην Αίθουσα Τελετών του ΕΜΠ.

Συνδιοργανώνεται για πρώτη φορά από τον οργανισμό εξωτερικού εμπορίου της Αυστρίας Advantage Austria και το IEEE NTUA Student Branch. Στόχος είναι η εύρεση εφαρμογών που βελτιώνουν τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου προωθώντας τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Σε μικρές ομάδες των 3-5 ατόμων, οι φοιτητές της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών θα κληθούν να σκεφτούν και να υλοποιήσουν, μέσα σε μόνο 24 ώρες, μια ιδέα που θα αλλάξει την καθημερινότητά μας.

Η ιδέα τους θα πρέπει να εντάσσεται σε έναν από τους τρεις τομείς: Autonomous Driving, Manufacturing 4.0 ή Smart Cities, που βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς ακαδημαϊκής και βιομηχανικής R&D κοινότητας. Στη συνέχεια η κάθε ομάδα θα έχει στη διάθεσή της μόλις πέντε λεπτά, προκειμένου να παρουσιάσει την ιδέα της μπροστά σε μία μικτή ακαδημαϊκή και βιομηχανική επιτροπή αξιολόγησης.

Ως επίτιμος επικεφαλής αυτής έχει οριστεί ο Καθηγητής Νεκτάριος Κοζύρης, Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και Πρόεδρος της ΙΕΕΕ Greece Section. Όραμα των συνδιοργανωτών είναι η καθιέρωση αυτού του νέου τύπου εκδηλώσεων ως μόνιμου θεσμού, που συστηματικά θα φέρνει κοντά την ακαδημαϊκή και βιομηχανική R&D κοινότητα της Ελλάδας και της Αυστρίας. Σκοπός είναι η από κοινού διερεύνηση και συνδιαμόρφωση των διεθνών τάσεων σε θέματα τεχνολογίας αισθητήρων, τεχνητής νοημοσύνης και έξυπνων συναλλαγών.