Το SEPA δημιουργεί έναν ενιαίο χώρο πληρωμών για την Ευρώπη, διευκολύνοντας τη μεταφορά χρημάτων ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης, χωρίς να κάνει καμία διάκριση.

Όταν η μεταφορά χρημάτων γίνεται μέσα στην Ευρωζώνη, είτε μόνο μέσα σε μια χώρα είτε σε διαφορετικές, το κόστος και οι διαδικασίες είναι ίδιες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια δραματική μείωση του κόστους μεταφοράς χρημάτων εντός της Ευρωζώνης. Αυτό είναι, λίγο-πολύ, γνωστό. Αν και οι πολίτες των χωρών αντιλήφθηκαν το παραπάνω ευεργέτημα στις καθημερινές τους δραστηριότητες – όταν, για παράδειγμα, έπρεπε να στείλουν το νοίκι του παιδιού τους που σπούδαζε στη Γερμανία με ένα κόστος μεταφοράς πολύ κοντά στο ένα ευρώ – οι επιχειρήσεις δεν φρόντισαν ώστε να επωφεληθούν αρκετά από αυτό. Όχι τόσο όσον αφορά, για παράδειγμα, τις πληρωμές των προμηθευτών σε κάποια χώρα της Ευρωζώνης – αυτό θα το έκαναν έτσι κι αλλιώς. Τους διέφυγε ή δεν τους αποκαλύφθηκε ότι το SEPA (Single Euro Payments Area) φτιάχτηκε και για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν θεαματικά τις σχέσεις τους με τις τράπεζες.

SEPA, ένα τεράστιο ευεργέτημα
Ας πάρουμε, για παράδειγμα, ένα τυπικό σενάριο μιας ελληνικής επιχείρησης που συνεργάζεται με τέσσερις τράπεζες, τρεις ελληνικές και μία ευρωπαϊκή. Ας υποθέσουμε, επίσης, ότι αυτή η εταιρεία διαθέτει δέκα λογαριασμούς, μέσω των οποίων πληρώνει τις υποχρεώσεις της. Για να διεκπεραιώσει, λοιπόν, τις τυπικές καθημερινές πληρωμές της, η εταιρεία αναγκάζεται, πιθανώς, να χρησιμοποιεί καθημερινά το e-banking της εκάστοτε τράπεζας για να δει τα υπόλοιπα των λογαριασμών και να εκτελέσει πληρωμές είτε μία-μία είτε μαζικά, «ανεβάζοντας» στο site της τράπεζας αρχείο με εντολές πληρωμών.

Αυτή η διαδικασία μεταφράζεται σε διατήρηση πολλών λογαριασμών με διάσπαρτα ποσά, σε διατήρηση διαφορετικών κωδικών πρόσβασης, σε κόστος στο ERP της επιχείρησης για τη δημιουργία διαφορετικών αρχείων εντολών για κάθε τράπεζα, σε πολύ χρόνο και δέσμευση προσωπικού κ.λπ. Όλα αυτά είναι δαπανηρά, επιβραδύνουν τη λειτουργία της εταιρείας και, σίγουρα, δεν είναι συμβατά με την ταχύτητα και την αποδοτικότητα που πρέπει να χαρακτηρίζει μία σύγχρονη επιχείρηση. Ας φανταστούμε ένα κόσμο «μαγικό», όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να στέλνουν τις πληρωμές στις τράπεζές τους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, το ίδιο ακριβώς αρχείο, από ένα μόνο σημείο, με μία ενιαία χρέωση.

Έναν κόσμο όπου μια επιχείριση μπορεί να αλλάζει συνεργαζόμενη τράπεζα χωρίς καμία αλλαγή στα συστήματά της, να μπορεί να έχει όλα τα διαθέσιμα σε ένα λογαριασμό με τα γνωστά ευεργετήματα κ.λπ. Αυτό ακριβώς προσφέρει το SEPA. Αυτό ακριβώς είναι το τεράστιο ευεργέτημα που πολλές επιχειρήσεις σήμερα δεν το έχουν εκμεταλλευτεί. Την υποχρέωση, δηλαδή, των τραπεζών να μιλάνε, πλέον, με μία γλώσσα με τις επιχειρήσεις και, άρα, να δίνουν στις εταιρείες ελευθερία κινήσεων, αλλά και απλοποίηση των διαδικασιών που, τελικά, επιφέρει μείωση κόστους και αύξηση αποδοτικότητας πολύ μεγαλύτερη από το προφανές, που είναι το χαμηλό κόστος μεταφοράς χρήματος. Και αν η επιχείρηση προχωρήσει παραπέρα και υλοποιήσει ένα σύστημα πληρωμών εσωτερικά, το λεγόμενο payment HUB, τότε δεν χρειάζεται καν τα e-banking των τραπεζών!

Μπορεί να περνά από το ERP της όλες τις πληρωμές στο payment HUB και αυτό να ανακατευθύνει τις πληρωμές προς όποια τράπεζα κρίνει αποδοτικότερα, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού. Χωρίς νέα προγράμματα χωρίς μεγαλύτερες χρεώσεις. Έτσι θα έχει άριστη διαχείριση διαθεσίμων, απόδοση κεφαλαίου και άριστα στατιστικά που θα βοηθούν στον προγραμματισμό εξόδων μιας και θα αποκαλύπτουν εποχικότητες, εξάρσεις, ελλείψεις και άλλα ταμιακές αρρυθμίες πολύ πριν αυτές συμβούν. Το SEPA είναι το «λιπαντικό» που απλοποιεί και επιταχύνει τις πράξεις, που αυξάνει ταχύτητες και μειώνει τις τριβές στις διαδικασίες. Βοηθάει στον έλεγχο και διευκολύνει τη διεθνοποίηση κεφαλαίων και υπηρεσιών. Και μειώνει, φυσικά, το κόστος της μεταφοράς χρημάτων, όπως είπαμε και παραπάνω.