Την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του ΣΕΠΕ, όπου παρουσιάστηκε η στρατηγική τοποθέτηση του κλάδου ως βασικού αναπτυξιακού πυλώνα για την ελληνική οικονομία.

Όπως τονίστηκε, η αξιοποίηση της τεχνολογίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα κάτω από ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο είναι ο απαραίτητος καταλύτης, ώστε να πετύχει η χώρα το ψηφιακό εκσυγχρονισμό που απαιτείται. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε η ανακήρυξη του απερχόμενου Προέδρου, Τάσου Τζήκα (διετέλεσε Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ την περίοδο 2011 – 2019) και του Παντελή Τζωρτζάκη (διετέλεσε Πρόεδρος ΔΣ του ΣΕΠΕ την περίοδο 2007 – 2011), σε Επίτιμους Προέδρους του ΣΕΠΕ, ως αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς τους στο Σύνδεσμο καθώς και στην ανάπτυξη του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας στη χώρα μας.

Σχολιάζοντας την εκλογή του ο Π. Τζωρτζάκης ανέφερε στο NetFAX: «Υπηρετώντας τον ΣΕΠΕ για οκτώ χρόνια και συνέχεια την κυβέρνηση το διάστημα 2011-2012, συντελώντας στη διαμόρφωση όλων των e-gov project (Διαύγεια, ηλεκτρονική συνταγογράφηση), αλλά και τη δημιουργία των Jeremy Funds που ξεκίνησαν το startup ecosystem, η βράβευση από το ΔΣ και την ΓΣ του ΣΕΠΕ αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, αλλά και ευθύνη για την συνέχιση της διάδοσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη χώρα μας …».

Στο πλαίσιο της ΓΣ παρουσιάστηκε, επίσης, το έργο των Επιτροπών του Συνδέσμου, ενώ εγκρίθηκε η Έκθεση Ελέγχου Οικονομικής Διαχείρισης και ο Ισολογισμός για το 2018. Στη συνέχεια, ακολούθησε η διαδικασία των εκλογών για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και την Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου, για τη διετία 2019 – 2021.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι εξής: Παναγιώτα Παπαρίδου, Κωνσταντίνος Γεράρδος, Σπυρίδων Παμπουκίδης, Δημήτριος Παπαϊωάννου, Βασίλειος Ορφανός, Σπυρίδων Πουλίδας, Στέλιος Χριστάκος, Ιωάννης Θεοδωρόπουλος και Κωνσταντίνος Τζοάννης. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι εξής: Θανάσης Πετμεζάς, Μιχάλης Κασιμιώτης και Τρύφων Σωτηρόπουλος. Για την Πειθαρχική Επιτροπή εκλέγονται οι εξής: Βασίλης Χρηστίδης, Δημήτρης Δάφνης και Γρηγόρης Κοτσικάρης.