Τον καθοριστικό ρόλο, που μπορούν να διαδραματίσουν οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας, ανέδειξε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, στη συνάντηση που πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο στα γραφεία του Συνδέσμου με τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, υπεύθυνο για θέματα Βιομηχανίας, Στέργιο Πιτσιόρλα.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην αναγκαιότητα ανάδειξης του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας σε στρατηγικό πυλώνα για την ελληνική οικονομία, καθοριστικής σημασίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι άμεσες προτεραιότητες και ανάγκες για τη δημιουργία μίας δυναμικής ψηφιακής αγοράς, η οποία θα αξιοποιεί το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό, θα προάγει την καινοτομία και θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις.

Συζητήθηκε επιπλέον η ανάγκη προώθησης μιας σειράς αναπτυξιακών κινήτρων (φορολογικών, χρηματοδοτικών, κ.λπ.) για την προσέλκυση επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας για την αντιστροφή του “brain drain”. Τα Μέλη του ΔΣ του ΣΕΠΕ υπογράμμισαν το γεγονός πως ο κλάδος κατά τη διάρκεια της πρωτοφανούς κρίσης της τελευταίας δεκαετίας υπέστη μια τεράστια μείωση της αξίας αγοράς και του κύκλου εργασιών κατά 45%. Παρ’ όλα αυτά ο αριθμός των επιχειρήσεων φτάνει σήμερα τις 5.300, συμβάλλοντας κατά 8% στο ΑΕΠ της χώρας, οι οποίες απασχολούν περισσότερα από 260.000 υψηλής εξειδίκευσης στελέχη.

Ταυτόχρονα, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου παρουσίασαν τη διεθνή δυναμική εξωστρέφειας του κλάδου μέσα από “καλές πρακτικές” τόσο ελληνικών εταιρειών, οι οποίες διαπρέπουν και καινοτομούν διεθνώς, αποκτώντας τεχνογνωσία και εμπειρία σε εξειδικευμένα πεδία, όσο και πολυεθνικών εταιρειών που επενδύουν στην ελληνική αγορά καθώς και στο ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό. Επιβεβαίωση της δυναμικής του κλάδου, όπως σημειώθηκε, αποτελεί και η γέννηση και εξέλιξη πολλών νεοφυών επιχειρήσεων με νέες καινοτόμες λύσεις και προϊόντα στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Τέλος, οι εκπρόσωποι του ΣΕΠΕ αναφέρθηκαν και στις συνέπειες του νέου “ψηφιακού τέλους” για τους Έλληνες καταναλωτές, τον κλάδο αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής βιομηχανίας και οικονομίας, το οποίο, όπως απεδείχθη με την ειδική μελέτη που διεξήχθη, επιφέρει πολλαπλάσια επιβάρυνση από τις πιθανές προκληθείσες ζημίες. Από την πλευρά του, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο του ΣΕΠΕ στην εθνική προσπάθεια της χώρας προς την 4η βιομηχανική επανάσταση, αυτήν της ψηφιακής τεχνολογίας, και εξέφρασε την πρόθεσή του για ουσιαστική συμβολή και συνεργασία για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης για τη χώρα, με άξονα τις ΤΠΕ.