Το Warehouse Management System aberon, που αποτελεί τον κύριο κορμό της πλατφόρμας Entersoft SCM 360, επέλεξε η Septona. Στόχος της συνεργασίας με την Entersoft είναι η αυτοματοποίηση όλων των διαδικασιών εφοδιασμού, αποθήκευσης και διανομής του κέντρου διανομής στα Οινόφυτα (έκτασης πάνω από 5000 τ.μ.) με παράλληλη τήρηση των κανόνων αποθήκευσης fefo – fifo, γνώση των αποθεμάτων σε πραγματικό χρόνο καθώς και γρήγορες κυκλικές απογραφές.

Μέσω της λύσης aberon WMS βελτιστοποιείται ολόκληρο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας της Septona, από την παρακολούθηση των παραλαβών πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας -όπου με την σωστή σήμανση των προϊόντων επιταχύνεται η διαδικασία, μειώνονται τα λάθη και αυξάνεται η παραγωγικότητα, μέχρι τη συλλογή της παραγγελίας όπου μέσω φορητών τερματικών και έξυπνων αυτοματισμών θα ολοκληρώνονται έγκαιρα και χωρίς λάθη οι παραγγελίες προς τον τελικό πελάτη.