Παρεξηγημένο γιατί με βάση τις συζητήσεις που έχω με φίλους, συναδέλφους και με όσους στέλνουν μηνύματα με σχόλια και ερωτήσεις, βλέπω πως είτε κάποια κομμάτια δεν είναι πλήρως κατανοητά, είτε η θέση του ανάμεσα στα υπόλοιπα lifecycles δεν είναι ξεκάθαρη.

Κι όμως είναι ίσως το πιο απλό στην κατανόηση και το πιο ξεκάθαρο στο περιεχόμενό του.

Κάθε μετάβαση μιας υπηρεσίας από μια κατάσταση Α σε μια κατάσταση Β είναι ευθύνη του Service Transition.

Το Service Transition αναλαμβάνει να παραδώσει σε λειτουργία τόσο τις καινούργιες υπηρεσίες που έχουν προκύψει από το Service Design, όσο και αυτές που έχουν υποστεί αλλαγές μέσα από επτά διεργασίες:
1. Transition Planning and Support
2. Change Management
3. Release Management
4. Service Validation and Testing
5. Service Asset and Configuration Management
6. Knowledge Management
7. Evaluation.

Δεν έχει τόση σημασία αν στον οργανισμό σας θέλετε να καλύψετε τα παραπάνω μέσα απο μια διαδικασία, όπως για παράδειγμα το Project Management, ή περισσότερες. Σημασία έχει να υπάρχει το Service Transition ως πολιτική και να καλύπτουμε όλες τις παραμέτρους του.

Πρέπει να διασφαλίσουμε πως διαχειριζόμαστε τόσο την εισαγωγή και τις  αλλαγές των υπηρεσιών όσο και τον παροπλισμό τους.

Πρέπει να θεωρούμε σημαντική την εκπαίδευση των χρηστών, αλλά και την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων για τη νέα υπηρεσία.

Πρέπει να θεωρούμε υποχρέωση το να φροντίσουμε ότι η υπηρεσία που θα διατεθεί ικανοποιεί τις απαιτήσεις των χρηστών, ότι τα operations μπορούν όντως να υποστηρίξουν τη λειτουργία της και πως πρέπει να ενημερώσουμε για τις αλλαγές και τους φορείς που χρησιμοποιούν την υπηρεσία έμμεσα (interfaces, data exchange).

Το Service Transition έχει μια ξεκάθαρη λογική και εμπλοκή σε όλα τα στάδια της ζωής μιας υπηρεσίας, με στόχο την εξασφάλιση ποιοτικού αποτελέσματος και την παραγωγή αξίας για οργανισμό και πελάτες.