Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πως η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μετασχηματίσει την εργασία και την παραγωγή αλλά ελάχιστες επενδύουν ή σκοπεύουν άμεσα να το κάνουν. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας γνώμης των επιχειρήσεων του ΣΕΒ «Ο Σφυγμός του Επιχειρείν», το 80% των επιχειρήσεων θεωρεί ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αναβαθμίσει το ανθρώπινο δυναμικό, το 20% των επιχειρήσεων θα επενδύσει στο άμεσο μέλλον ενώ μόλις το 12% επενδύει ήδη στο ΑΙ.

Επιπλέον, το 67% των επιχειρήσεων θεωρεί δεδομένη την εκτεταμένη καθημερινή εργασία με Τεχνητή Νοημοσύνη. Το 65,1% των επιχειρήσεων απάντησε πως η Τεχνητή Νοημοσύνη «δεν κρίνεται απαραίτητη για τις δραστηριότητές μας», μολονότι 8 στις δέκα δήλωσαν ότι η χρήση της θα οδηγήσει σε αναβαθμισμένες εργασίες ή καλύτερη του εξυπηρέτηση πελάτη. Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί το μέλλον των επιχειρήσεων για το 66,3%, ενώ το 61,7% απάντησε πως η επιχείρηση δεν θα αντικαταστήσει μέρος του ανθρωπίνου δυναμικού με εργαλεία ΤΝ.

Ορισμένα από τα βασικά στοιχεία της έρευνας

  • Το 41% των επιχειρήσεων κρίνει πως πρέπει να δώσει βαρύτητα στην ψηφιοποίηση του οργανισμού.
  • Το 30% υποστηρίζει ότι θα πρέπει να επικεντρωθούν οι επιχειρήσεις στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών / R&D.
  • Μόλις το 6,8% κρίνουν απαραίτητη για την αύξηση της ανταγωνιστικοτητάς τους την ενσωμάτωση αναλυτικών εργαλείων big data / ΑΙ.
  • Οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν πως πρέπει να εξελιχθούν ακόμα πιο γρήγορα, να γίνουν πιο προδραστικές και να προσαρμοστούν στις τεχνολογικές αλλαγές και στην βιώσιμη ανάπτυξη.
  • Η βιώσιμη ανάπτυξη θα έχει σημαντικό ρόλο, αλλά παραμένει σύνθετο εγχείρημα. Υπάρχει σημαντικό έλλειμμα ενημέρωσης και στρατηγικής.  (Το 52% των επιχειρήσεων δεν είναι ενημερωμένο, και το  40%   δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να το εντάξει στη στρατηγική του δράσεις βιωσιμότητας).
  • Το κόστος ενέργειας αναδεικνύεται ως η πλέον αναγκαία βελτίωση και ακολουθεί η ανάγκη για Σταθερό φορολογικό πλαίσιο. Ψηλά είναι επίσης η Σύγχρονη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, η καταπολέμηση της διαφθοράς και η φορολογική ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων και εργασίας.
  • Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για τη δική τους οικονομική πορεία είναι στο υψηλότερό τους σημείο από το 2017 και οι μεσαίες επιχειρήσεις είναι οι πιο αισιόδοξες όλων.
  • Οι μεσαίες επιχειρήσεις είναι η κρίσιμη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Είναι  πλέον η κατηγορία που εμφανίζεται αντιμέτωπη με τις σημαντικότερες προκλήσεις, παρότι η πορεία τους διαφαίνεται θετική.
  • Το κράτος βελτιώνεται, αλλά πρέπει να κινηθεί πιο αποτελεσματικά στις μεταρρυθμίσεις αφαιρώντας στρεβλώσεις του επιχειρηματικού