«Ο χρόνος είναι χρήμα», λέει το γνωστό τοις πάσι ρητό, το οποίο σχετίζεται διαχρονικά με τις επιχειρήσεις. Ανέκαθεν, η εξοικονόμηση χρόνου ήταν ζητούμενο και αυτό για λόγους ευνόητους.

Η αύξηση του διαθέσιμου χρόνου για να επικεντρωθεί μια εμπορική επιχείρηση στις πωλήσεις ισοδυναμεί με περισσότερα έσοδα. Λύση… στο προπατορικό πρόβλημα της εξοικονόμησης χρόνου για τις επιχειρήσεις δίνει σήμερα, με τρόπο αποτελεσματικότερο από ποτέ, η αυτοματοποίηση των εργασιών για τις πωλήσεις, με χρήση ειδικού λογισμικού. To Sales Force Automation ή SFA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ροών εργασιών σχετικών με τις διαδικασίες πωλήσεων, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν με πολλαπλά πλεονεκτήματα σε μια εμπορική επιχείρηση. Σημαντικότερος στόχος του SFA και όφελος για την επιχείρηση, εφόσον υιοθετεί και υλοποιηθεί σωστά, με πληρότητα και σε ικανοποιητική κλίμακα, είναι η βελτιστοποίηση των διαδικασιών και, κατ’ επέκταση, των αντίστοιχων επιδόσεων. Αξίζει να δοκιμάσετε να ενσωματώσετε τη λύση SFA που θα επιλέξετε στο ήδη υπάρχον σύστημα CRM που ήδη χρησιμοποιείτε. Με τον τρόπο αυτό, μπορεί να είναι περισσότερο ορατά τα αποτελέσματα της αυτοματοποίησης εργασιών που σχετίζονται με τις πωλήσεις στις σχέσεις με τους πελάτες. Σε κάθε περίπτωση, ένα σύστημα SFA οδηγεί προς υψηλότερες πωλήσεις, οι οποίες θα έρθουν μέσα από τη χρήση των εργαλείων που παρέχονται για αμεσότερη εξυπηρέτηση των πελατών, αποτελεσματικότερη στοχοθέτηση για την ομάδα πωλήσεων, βάσει των τάσεων που υπάρχουν και που μπορεί να γίνονται πλέον ευκολότερα αντιληπτές και, φυσικά, με τη διαχείριση των πωλητών ως ομάδας αποτελούμενης από αλληλοσυμπληρούμενες μονάδες.

Ένα από τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει μια λύση SFA είναι η αναζήτηση και αποκάλυψη ικανοτήτων που μπορεί να έχουν μέλη της ομάδας των πωλήσεων. Οι ικανότητες αυτές αποτελούν ευκαιρία για μια υγιή αναπτυσσόμενη εταιρεία και καλλιεργούνται περαιτέρω προκειμένου να αποδώσουν πολλαπλά στο μέλλον. Περισσότερα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται σε ελάχιστο χρόνο απευθείας από το πεδίο των πωλήσεων με τη χρήση φορητών συσκευών, οδηγούν σε πιο σωστές αποφάσεις σε ό,τι αφορά όχι μόνο στις παραγγελίες, αλλά και τη διαχείριση του έμψυχου δυναμικού.