Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το συνέδριο ShipIT, που διοργανώθηκε για πρώτη φορά από το περιοδικό netweek σε συνεργασία με την AMMITEC (Association of Maritime Managers for Information Technology and Communications) στις 30 Σεπτεμβρίου στο Ευγενίδειο, παρουσιάζοντας και αξιολογώντας τη σημασία των ΤΠΕ στη δημιουργία βέλτιστων πρακτικών, καινοτόμων προσεγγίσεων, επιχειρησιακών μοντέλων και εργαλείων για τις ναυτιλιακές εταιρείες, με σκοπό αυτές να παρέχουν πιο αποδοτικές, έξυπνες και «πράσινες» λειτουργίες.

Τα κυριότερα ζητήματα που απασχόλησαν τους συνέδρους του Ship IT Conference ήταν η διαχείριση κινδύνων και η επιχειρησιακή συνέχεια, η κυβερνοασφάλεια, η εκπαίδευση των «εν πλω» πληρωμάτων, αλλά και οι περιβαλλοντικές «ανησυχίες». Ο Ανδρέας Χρυσοστόμου, General Manager, Department of Merchant Shipping της Κύπρου, τόνισε, ανοίγοντας με την κεντρική του ομιλία του συνέδριο, τη σημασία των ΤΠΕ στη ναυτιλία και τα τρια βασικότερα στοιχεία της έξυπνης ναυτιλίας (smart shipping): σιγουριά/ ασφάλεια, περιβαλλοντικά ορθή και καλύτερη δυνατή πλοήγηση. Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι καθώς το πλοίο αποτελεί μία υψηλή χρηματικά επένδυση, η ασφαλής πλοήγηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τον πλοιοκτήτη και/ή τον εκάστοτε διαχειριστή.

Τα φορτία αποτελούν το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο και για το λόγο αυτό η πλοήγηση είναι υψίστης σημασίας. Οι ΤΠΕ παρέχουν στα πλοία δορυφορικές επικοινωνίες, παρακολούθηση των φορτίων οπουδήποτε και αν βρίσκονται καθώς και ενοποιημένα συστήματα στη γέφυρα του πλοίου. Στόχος των ΤΠΕ, σχετικά με την αποδοτικότητα, είναι η ενίσχυση της ασφάλειας, η βελτίωση των εμπορικών τάσεων/ρευμάτων, η απομακρυσμένη επίλυση προβλημάτων και η ανταλλαγή πληροφοριών. Έκλεισε την παρουσίασή του λέγοντας ότι οι παραδοσιακές επικοινωνίες παραμένουν χρήσιμες, καθώς ακόμη δεν έχουμε φθάσει στο σημείο όπου το “social interaction” μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως από το “electronic social interaction”. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, οι ευκαιρίες για μία πλήρως διαδραστική ναυτιλιακή επιχείρηση θα αποτελούν μέρος της καθημερινής ζωής στο εγγύς μέλλον, κατέληξε.

Επανάσταση ή εξέλιξη;
Ο Dr. Jan-Henrik Hübner, Global Head of Shipping Advisory, DNV GL Maritime, μέσα από την ομιλία του με χαρακτηριστικό τίτλο “ICT in Shipping: Evolution or Revolution?”, μίλησε για την αυξανόμενη ενοποίηση του λογισμικού στο ship management – που αποτελεί ουσιαστικά μια πολύ μικρή αγορά – για την αυξανόμενη χρήση των συστημάτων ERP και το bandwidth που πλέον είναι διαθέσιμο και προσιτό οικονομικά στα πλοία σήμερα. Τόνισε την επιρροή που θα έχει η αυξανόμενη ενοποίηση του λογισμικού και τα Big Data – που προέρχονται, μεταξύ άλλων, από τα επιχειρησιακά δεδομένα του σκάφους, από τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης που είναι εγκατεστημένα στα πλοία (AIS – Automatic Identification System), από τα RFID – στις λειτουργίες του πλοίου, αλλά και το γεγονός ότι η επιχειρηματική ευφυΐα αποτελεί τη βάση για τη διαχείριση της αποδοτικότητας. Τα big “shipping” data βέβαια εγείρουν και ερωτήματα, όπως, ποιος δημιουργεί τα δεδομένα, σε ποιον ανήκουν και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά. «Πρέπει να υπάρξει συνεργασία και συντονισμός ώστε να «ξεκλειδωθούν» οι δυνατότητες σε όλο το εύρος του value chain, μέσω των Big Data και του λογισμικού», κατέληξε την ομιλία του.

Aντιμετωπίζοντας τις απειλές
Ανοίγοντας το δεύτερο μέρος του συνεδρίου, που αφορούσε την αντιμετώπιση των απειλών και τη διαχείριση κινδύνων, ο Richard Anderson, πρώην πρόεδρος του Institute of Risk Management UK και CEO της AndersonRisk, επιχείρησε να δώσει απαντήσεις και να δώσει έμφαση σε πέντε βασικά ερωτήματα: * γιατί πρέπει να ρισκάρουμε, ιδιαίτερα στο σημερινό αβέβαιο περιβάλλον; * από πού προέρχονται οι κίνδυνοι για μια επιχείρηση; * πόσο ρίσκο πρέπει να παίρνει μια επιχείρηση; * ποια είναι η «κουλτούρα κινδύνου» της επιχείρησης; * πόσο καλά μπορεί η ίδια να διαχειριστεί τους κινδύνους; Όλα αυτά τα ζητήματα τόνισε ότι αφορούν τον CIO όσο αφορούν και οποιοδήποτε άλλο ανώτερο στέλεχος ενός οργανισμού.

Στη συνέχεια εξήγησε ότι, σύμφωνα με το μοντέλο του Institute of Risk Management, πρέπει να διαχωριστεί το organizational culture από το risk culture. Το πρώτο αφορά το παρόν, τη συμπεριφορά του οργανισμού στο παρελθόν που πιθανόν θα είναι ίδια και σήμερα και τη διαχείριση «φυσιολογικών» συνθηκών. Όλα αυτά συνιστούν ένα σταθερό περιβάλλον. Το risk culture μιας εταιρείας αφορά το μέλλον, το πώς ο οργανισμός διαχειρίζεται την αβεβαιότητα και τη μη ύπαρξη προηγούμενης εμπειρίας.

Αυτά συνιστούν ένα εναλλασσόμενο περιβάλλον. Επίσης, παρουσίασε τρία μοντέλα της «αντιμετώπισης» κινδύνων: το Risk Culture Aspects Model, που εξετάζει το πώς μπορεί ο οργανισμός να επηρεάσει το risk culture, τα Risk Maturity Models, που εξετάζουν το αν το risk culture έχει ενσωματωθεί σε διαφορετικά επίπεδα του οργανισμού, και το Risk Conversations Model, που παρέχει μία περαιτέρω εικόνα για το πώς λειτουργεί η εταιρική κουλτούρα ως προς το ρίσκο (risk culture) δίνοντας απευθείας πληροφορίες.

Κυβερνοασφάλεια στα πλοία
Στην ίδια ενότητα, ανέβηκε στο βήμα και ο Aron Sorensen, Chief Marine Technical Officer της BIMCO, της μεγαλύτερης διεθνούς ναυτιλιακής ένωσης παγκοσμίως, με περισσότερα από 2.300 μέλη σε 130 χώρες. Η BIMCO παρέχει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών στα μέλη της, μεταξύ αυτών, πλοιοκτήτες και διαχειριστές, που αφορούν το ελεύθερο εμπόριο και την ελεύθερη πρόσβαση στις αγορές, ενώ παράλληλα, αναπτύσσει πρότυπα της βιομηχανίας και παρέχει ποιοτική τεχνική πληροφόρηση, συμβουλές και εκπαίδευση. Ο Α. Sorensen παρουσίασε τις κατευθυντήριες γραμμές της βιομηχανίας για την κυβερνοασφάλεια στα πλοία, τονίζοντας αρχικά ότι μία επίθεση σε ένα πλοίο σίγουρα δεν θα επηρεάσει ολόκληρο το στόλο, ωστόσο μπορεί να διακινδυνεύσει η ασφάλεια στο πλοίο, το θαλάσσιο περιβάλλον και την επιχειρησιακή συνέχεια της πλοιοκτήτριας εταιρείας.

Σε μεγάλο βαθμό, το πλήρωμα θα χρησιμοποιήσει τα ίδια σχέδια έκτακτης ανάγκης, όπως και σε άλλες περιπτώσεις κινδύνου. Για τους λόγους αυτούς πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη επίγνωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας. Οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι σε ένα πλοίο που εντείνουν το θέμα της κυβερνοασφάλειας είναι: η έλλειψη παρακολούθησης λογισμικού και συστημάτων, καθώς και η έλλειψη πρόσβασης ελέγχου σε υπολογιστές και δίκτυα. Το «πρόβλημα» δεν επιβαρύνουν μόνο οι απομακρυσμένες επιθέσεις, αλλά και το ίδιο το πλήρωμα, «φέρνοντας» μαζί του κακόβουλο λογισμικό μέσω συσκευών αποθήκευσης.

Η κυβερνοασφάλεια, όπως τόνισε ο Α. Sorensen, πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη, ιδιαίτερα όσον αφορά στη συντήρηση ενός πλοίου, αλλά και τη διαχείριση μιας μόνιμα online σύνδεσης. Κλείνοντας, τόνισε τη σημασία της ενημέρωσης σχετικά με την κυβερνοασφάλεια, καθώς οι κυβερνοεγκληματίες εξελίσσουν συνεχώς τις μεθόδους τους και, επομένως, πρέπει οι οργανισμοί και η ναυτιλία να είναι ενήμεροι και προετοιμασμένοι. Σημείωσε ότι η κυβεροασφάλεια πρέπει να ξεκινά την παραγωγή λογισμικού και η αρχή πρέπει να γίνεται ακόμη από την κατασκευή του πλοίου, ώστε να εξοπλιστεί με τα πιο σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών και προστασίας.


Καινοτομία και ναυτιλία
Στην τελευταία ενότητα του συνεδρίου, που αφορούσε τη δημιουργία επιχειρησιακής αξίας μέσω της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, μίλησε ο Niels Gorm Malý Rytter, Associate Professor, του Πανεπιστημίου του Aalborg της Δανίας, ο οποίος τοποθετήθηκε στο ζήτημα του πώς το IT και τα συστήματα διαχείρισης της απόδοσης των πλοίων μπορεί να προσφέρει βελτιώσεις στη λειτουργική απόδοση και να μειώσει την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές αερίων στο περιβάλλον. Μίλησε για το έργο Blue Innoship, που αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ναυτιλιακής καινοτομίας στη Δανία και στόχος του είναι να δημιουργήσει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας στο Blue Denmark – ένα ναυτιλιακό cluster που φέρνει σε επαφή ταλαντούχους ανθρώπους με ειδίκευση στη ναυτιλία με τη ναυτιλιακή τεχνολογία και υπηρεσίες.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης πράσινων και ενεργειακά αποδοτικών λύσεων. Στόχος να δημιουργήσουν πρακτικές και πλατφόρμες διαχείρισης αποδοτικότητας των πλοίων με τα ακόλουθα, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά: επεκτασιμότητα με διαφανή interfaces (διεπαφές), ανοιχτά πρότυπα που διαχωρίζουν τα interfaces βάσει στρατηγικών χαρακτηριστικών και μια μηχανή Vessel Performance Analysis που θα μετατρέπει τα λειτουργικά δεδομένα σε υποστήριξη λήψης αποφάσεων. Εν κατακλείδι το Vessel Performance Management είναι μια διαδικασία που επιτρέπει την παρακολούθηση και την ανάλυση της αποδοτικότητας των πλοίων σε ένα εύρος στόχων: κόστη, περιβαλλοντική και ενεργειακή αποδοτικότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια, κοκ.

Παράγοντας επιχειρηματική αξία μέσω της τεχνολογίας
Το συνέδριο έκλεισε με συζήτηση στην οποία συμμετείχαν οι Αχιλλέας Χούρσογλου, IT Manager, Olympic Shipping, Δημήτρης Μακρής, IT Manager, Andriaki Shipping, Κατερίνα Ραπτάκη, IT Manager, Navios Shipping, Στέλιος Σαμπάνης, Head of IT, GASLOG και Θεοφανώ Σομαρίπα, Systems Analyst, TMS Tankers. Αναφορικά με τις βασικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις του κλάδου της ναυτιλίας, ο Δ. Μακρής αναφέρθηκε στη σημασία των δεδομένων που εισέρχονται με γοργούς ρυθμούς που πρέπει να αξιοποιηθούν για να προσδώσουν αξία στην εταιρεία, ενώ συμπληρωματικά, ο Αχ. Χούρσογλου επεσήμανε και το γεγονός ότι η πληροφορία καταχωρείται σε ένα μέρος όπου δεν υπάρχει διαθέσιμος IT Manager (on board).

Ο Σ. Σαμπάνης δήλωσε σχετικά ότι οι πληροφορίες που δημιουργούνται είναι διάσπαρτες και η συλλογή τους δύσκολη. Η Κ. Ραπτάκη ανέφερε τη σημασία του Business Intelligence, τονίζοντας ότι το στοίχημα του IT Manager στη ναυτιλία είναι να βοηθήσει την επιχείρηση να «εκμαιεύσει» επιχειρηματική αξία μέσω ευφυών συστημάτων που μέσω των παραδοσιακών ERP θα είχε χαθεί. Η Θ. Σομαρίπα σημείωσε εδώ ότι υψίστης σημασίας είναι η επένδυση στο πλοίο, ώστε να εξασφαλιστούν τα σωστά δεδομένα για γρήγορη και αμεσότερη επεξεργασία τους, μέσω ενοποιημένων πλατφορμών. Ο Αχ. Χούρσογλου συμπλήρωσε ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση των πληρωμάτων, αλλά και στην ασφάλεια.

Εδώ πολλές ήταν και οι παρεμβάσεις του κοινού που, μεταξύ άλλων, ανέφεραν ότι μέσω του business intelligence και μετά της ενοποίησης, θα δίνεται η βέλτιστη ποιότητα στην πληροφορία, παρέχοντας, έτσι, έξυπνη πληροφόρηση για επιτυχημένη λήψη αποφάσεων. Επίσης, χρειάζεται decision support software και risk assessment, ώστε ο CEO και ο CTO να ερμηνεύσουν το αποτέλεσμα του BI, ενώ σημαντικό είναι και να απλοποιηθεί το λογισμικό, ώστε να χρειάζεται λιγότερη και απλούστερη εκπαίδευση των πληρωμάτων.

Τέλος, οι συμμετέχοντες στο πάνελ αναφέρθηκαν στο σημερινό ρόλο του CIO, με την Κατερίνα Ραπτάκη να αναφέρει ότι ο IT Manager θα πρέπει να κερδίσει το “C” στον τίτλο του, συνεισφέροντας επιχειρηματική αξία, μετατρέποντας το τμήμα IT από cost center σε service center και τελικά σε profit center. Η Θ. Σομαρίπα τόνισε ότι ο IT πρέπει να γίνει “Chief Integrator” και να ενοποιήσει τις λειτουργίες, καθώς η τεχνολογία είναι αυτή που σήμερα «συνδέει» την εταιρεία.


Christian Vakarelis, International Account Manager, Navarino
Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της πλατφόρμας Infinity σε 80 πλοία της εταιρείας Maersk Tankers, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την απλότητα λειτουργίας και την κεντρικοποιημένη διαχείριση. Αναφορικά με το κόστος, η πλατφόρμα είναι ιδανική και για μικρές επιχειρήσεις, καθώς παρέχει εξοικονόμηση κόστους και χρόνου όσον αφορά τις remote παροχές, με αποτέλεσμα θετική επιρροή στον προϋπολογισμό.

Κώστας Κοντογιάννης, Phd, Associate Professor, National Technical University of Athens
Οι ΤΠΕ στη ναυτιλία θεωρούνται κέντρο κόστους και όχι κέρδους, ενώ συνήθως χρησιμοποιούνται custom-made εφαρμογές, οι οποίες στην πορεία εξελίσσονται σε legacy συστήματα. Αναφορικά με την ασφάλεια, τόνισε ότι κανένα σύστημα δεν είναι απολύτως ασφαλές και για το λόγο αυτό απαιτείται συνεχής παρακολούθηση των συστημάτων, κατανόηση της συμμόρφωσης και των απαιτήσεων και του πώς αλλάζουν τα συστήματα καθώς αλλάζουν οι λειτουργίες.

Κωνσταντία Παπαευθυμίου, Shipping Finance & Business Analytics Expert
Τα δεδομένα και τα Business Analytics επηρεάζουν σημαντικά τη ναυτιλία, όπου η αυξανόμενη αστάθεια έχει εισάγει νέες δραστηριότητες, οι απαιτήσεις της συμμόρφωσης συνεχώς αυξάνονται και υπάρχει «υπερπροσφορά» raw data. Επομένως, οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει, μεταξύ άλλων, να εξετάζουν ενδελεχώς τις πηγές των δεδομένων τους, να χρησιμοποιούν τα raw data για την υποστήριξη στρατηγικών στόχων και να «εκμεταλλεύονται» την εμπειρία τους για την προβλέψη μελλοντικών αναγκών.

Μαργαρίτα Αρεταίου, Microsoft Office Lead, Marketing & Operations Department, Microsoft Hellas
Η σημασία της επικοινωνίας και συνεργασίας των στελεχών των επιχειρήσεων δημιουργεί νέους τρόπους εργασίας από παντού και οποιαδήποτε στιγμή. Το συνεργατικό περιβάλλον εργασίας δημιουργεί συλλογική ευφυΐα και εν τέλει καινοτομία. Για την επίτευξή του απαιτείται ηγεσία, σεβασμό στην ιδιωτικότητα και φυσικά ασφάλεια στη διακίνηση δεδομένων.

Πάνος Κουρκουντής, Technical Director, Andriaki Shipping Co. Ltd.
Καθώς οι εφαρμογές ποικίλλουν και κανένα σύστημα δεν είναι απολύτως ίδιο με ένα άλλο, απαιτείται διαφορετικότητα και ανάγκη για tailor made συστήματα και προγράμματα. Απαιτείται ενοποίηση των συστημάτων του πλοίου με την εταιρεία, αλλά και σωστή ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων. Μία επιτυχημένη εφαρμογή IT στη ναυτιλία απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, επιλογή αξιόπιστων συνεργατών και κατάλληλων εφαρμογών, καθώς και συμμόρφωση στις πιο πρόσφατες πιστοποιήσεις και κανονισμούς.

Στέφανος Χωνιανάκης, Senior Solutions Sales Specialist, Global Technology Services, IBM Hellas
Μέσω των υποδομών και λογισμικού για Cloud Computing, η IBM δίνει στους πελάτες της τη δυνατότητα να μειώσουν τα κόστη τους, αλλά και να πληρώνουν μόνο για τους πόρους που έχουν χρησιμοποιήσει. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα επιτάχυνσης της ασφαλούς μεταφοράς μεγάλων αρχείων με υψηλές επιδόσεις.

Λεωνίδας Τερτίπης, Security / Cybersecurity Specialist, Priority SA
Οι ναυτιλιακές εταιρείες πρέπει να προστατευθούν από κακόβουλα λογισμικά, επιθέσεις προς το προσωπικό της εταιρείας, κακόβουλους εργαζόμενους και επιθέσεις Advanced Persistent Threat. Η επένδυση στην ασφάλεια αξίζει και πρέπει να γίνει, ωστόσο το κόστος πρέπει να είναι ανάλογο με την πιθανή οικονομική επίπτωση ενός περιστατικού ασφαλείας, μειώνοντας την πιθανότητα περιστατικού ασφάλειας, αποφεύγοντας επιπτώσεις και κόστος, και προστατεύοντας τη φήμη και την περιουσία της εταιρείας.

Θανάσης Μπάρλας, HP Solutions Consultant
Προτεραιότητα στην προστασία των δεδομένων αποτελεί η αποτροπή απώλειάς τους, η εξοικονόμηση χρόνου, το αυξημένο uptime και η αυξημένη λειτουργική αποδοτικότητα. Οι κυριότερες τάσεις που επηρεάζουν την προστασία των application data είναι η ραγδαία αύξησή τους, η διαθεσιμότητα 24x7x365, τα αυστηρότερα Recovery Point Objective και Recovery Time Objectives, το virtualization και τα flash- centric κέντρα δεδομένων.

Τάσος Αναγνωστόπουλος, Principal Solutions Architect, UniSystems
Κάθε εταιρεία διαθέτει περίπου 200-300 διαφορετικούς τύπους εγγράφων. Το 80% των επιχειρησιακών δεδομένων είναι αδόμητα, ενώ το 90% από αυτά μη-διαχειρίσιμα. Για να είναι αποδοτική η διακυβέρνηση της πληροφορίας στη ναυτιλία πρέπει να να ληφθούν υπόψη, μεταξύ άλλων, οι κανονισμοί της ναυτιλιακής αγοράς, η τεράστια αύξηση των δεδομένων, η υποστήριξη των ελέγχων, καθώς και η ασφάλεια και η ιδιωτικότητα.

Διονύσης Κοντάνας, PM Leader – EBT Division, Samsung Electronics
Σήμερα η ανάγκη για έλεγχο του κόστους των εκτυπώσεων είναι περισσότερο από προφανής. Ο απλούστερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω ενός συνδυασμού ενός προγράμματος Managed Print Services (MPS) με λύσεις διαχείρισης εκτυπώσεων. Εγκαθιστώντας μια λύση διαχείρισης εκτυπώσεων, οι κίνδυνοι διαρροής ή υποκλοπής δεδομένων εξαλείφονται, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των επιχειρησιακών πληροφοριών. Επίσης, μία λύση MPS παρέχει ασφαλή διαγραφή του εσωτερικού σκληρού δίσκου των συσκευών και κρυπτογράφηση των εκτυπώσεων.

Πάνος Γιαννούλης, Member, Hellenic Institute of Marine Technology
Οι βασικές αρχές του Monitoring Reporting and Verification για την κατανάλωση καυσίμων στα πλοία περιλαμβάνουν στοιχεία όπως την παρακολούθηση σχετικών παραμέτρων και τη συλλογή των δεδομένων με διαφανείς διαδικασίες. Οι εταιρείες θα πρέπει, σύντομα, να παραδώσουν στους ελεγκτές της Ε.Ε. ένα πλάνο παρακολούθησης που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ταυτότητα του πλοίου και του πλοιοκτήτη, περιγραφή των συστημάτων για την καταγραφή των πηγών εκπομπών κ.α.


Έλενα Αθουσάκη, Member of the ESSF group on MRV, Chief Strategist and CEO of IMAREM
Οι προκλήσεις στην παρακολούθηση των δεδομένων αφορούν το data cleansing, την επιλογή των σωστών δεδομένων και τη χρήση τους και την πληθώρα των δεδομένων. Μελλοντικά, η Ε.Ε. αναμένεται να συμπεριλάβει τις εκπομπές της ναυτιλιακής βιομηχανίας στις δεσμεύσεις της, ενώ προβλέπεται και η ανάπτυξη νέων μέτρων και τεχνολογιών για τη μείωση των εκπομπών της βιομηχανίας, με πρωταγωνιστές το IT και τα big data analytics.

Μιχαήλ Σέρβος, Energy Manager, Tsakos Columbia Shipmanagement
Κάνοντας μια σύγκριση μεταξύ της εσωτερικής ανάπτυξης ενοποιημένων λύσεων διαχείρισης ενέργειας και outsourcing σημείωσε ότι η εσωτερική ανάπτυξη παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο της λύσης, ενώ η επιλογή του outsourcing παρέχει την εμπειρία ενός expert χωρίς η εταιρεία να χρειάζεται να δεσμευθεί μακροχρόνια και οι λύσεις συνήθως είναι επικαιροποιημένες. Αντίθετα, οι full time developers διαθέτουν «εσωτερική» γνώση των δραστηριοτήτων και των συστημάτων – «εντείνοντας» το ενδιαφέρον τους για το αποτέλεσμα.

Κώστας Λουράντος, Energy Efficiency Superintendent, Springfield Shipping
Η τρίτη βιομηχανική επανάσταση για τη ναυτιλία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το «πράσινο» πλοίο που θα συμμορφώνεται με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, νέες τεχνολογίες που θα σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τη remote παρακολούθηση των σημαντικών παραμέτρων απόδοσης και των περιβαλλοντικών KPIs και τον έλεγχο των εργαλείων λογισμικού και hardware για βελτιωμένη διαχείρισης ενέργειας και ασφαλέστερη πλοήγηση. Όλα αυτά οδηγούν στη βιώσιμη ναυτιλία που συνεπάγεται την προσαρμογή στις νέες προκλήσεις.

Καθ. Νικήτας Νικητάκος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τα συστήματα e-navigation προωθούν την ασφάλεια και την αποδοτικότητα στην παγκόσμια ναυτιλία, με αποτέλεσμα την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος. Η μελλοντική υλοποίηση των συστημάτων αυτών περιλαμβάνει την δημιουργία Marine Electronic Highways μεταξύ θάλασσας και ξηράς για αποφυγή της πειρατείας, το maritime cloud, την έξυπνη πλοήγηση, με στόχο τη μείωση κατά 30% των ατυχημάτων μέχρι το 2017, και την ενοποίηση των δεδομένων.

Ralph Overbeck, Predicta Strategic Partner
Οι λύσεις Predictive Asset Management στη ναυτιλία μπορούν να προβλέψουν εγκαίρως ένα λάθος χειρισμό εξοικονομώντας χρήματα στην εταιρεία. Το Predictive asset management φέρνει σημαντικά οικονομικά οφέλη βελτιώνοντας το επίπεδο ελέγχου για τη μελλοντική απόδοση του εξοπλισμού. Παράλληλα, βοηθά τις εταιρείες να βελτιώσουν την απόδοση και την αξιοπιστία των σημαντικών της περιουσιακών στοιχείων στη διαχείριση των πλοίων και στις δραστηριότητες προληπτικής συντήρησης.

Λάμπρος Παπαναστασίου, Maritime Solutions Manager, IQ Solutions
Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές εταιρείες σήμερα αφορούν τη διαχειρισιμότητα (απαιτούνται εύκολοι στη χρήση plug n’ play thin clients και χαρακτηριστικά remote διαχείρισης, καθώς και αυτοματοποιημένος συγχρονισμός ERP-PMS με τα κεντρικά συστήματα), την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα, την υποστήριξη και το κόστος. Η ναυτιλία χρειάζεται μία ισχυρή, υψηλής διαθεσιμότητας και πλήρως υποστηριζόμενη υποδομή που θα παρέχει αδιάλειπτες λειτουργίες και εργασίες στο πλοίο.

Χρήστος Παπακωνσταντίνου, Assistant Superintendent Engineer, StealthGas Inc.
Με τα σύγχρονα συστήματα IT, ο ανθρώπινος παράγοντας προσπερνιέται και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες μπορούν να παρακολουθούνται online καθώς συλλέγονται από τους αισθητήρες. Αναφορικά με τις οικονομίες κλίμακας, το γραφείο στην ξηρά πλέον ελέγχει όλες τις δαπάνες και τα έξοδα, επομένως βλέπει και προωθεί τον οποιοδήποτε οικονομικό σχεδιασμό. Οι σημερινές προκλήσεις περιλαμβάνουν την υποβαθμισμένη αξία της πληροφορίας λόγω όγκου, την κυβερνοασφάλεια, αλλά και τους κίνδυνους του κυβερνοχώρου για την online πλοήγηση.

Δρ. Μαρίνα Παπαϊωάννου, Γενική Γραμματέας, WISTA Hellas
Οι προκλήσεις στη διαχείριση των πληρωμάτων περιλαμβάνουν την εύρεση και διατήρηση του κατάλληλου προσωπικού, την πολυπλοκότητα των κανονισμών, τη διαφορετικότητα στις επικοινωνίες και την εκτεταμένη χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν στην εκπαίδευση μέσω social learning, χρήσης εξομοιωτών και αλληλεπίδρασης. Οι ΤΠΕ έχουν συνεισφέρει σημαντικά στην εξέλιξη αυτών και θα συνεχίζουν περαιτέρω, εστιάζοντας στον ρόλο του ανθρώπινο παράγοντα.

Παντελής Παντελεήμων, CIO, Lyras Shipping
Η λήψη αποφάσεων στη ναυτιλία επηρεάζεται απο το πώς το λογισμικό μπορεί να βελτιώσει την ικανότητα λήψης της απόφασης. Οι προκλήσεις στην εύρεση πληροφοριών για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων αφορούν, μεταξύ άλλων, και τον όγκο των εγγράφων. Οι πιο σημαντικές πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων δεν βρίσκονται στο παραδοσιακό ERP σύστημα αλλά στα καθημερινά αδόμητα ή μερικώς δομημένα έγγραφα που εισέρχονται.

Πάνος Κανελλόπουλος, Dell Solutions Lead | Greece, Cyprus & Malta
Τα κόστη των λύσεων αποθήκευσης και προστασίας των δεδομένων στη ναυτιλία, καθώς και των λύσεων disaster recovery πρέπει να ανταποκρίνονται στις προβλέψεις και να συμβαδίζουν με τους στόχους. Στην αποθήκευση απαιτείται υψηλή αποδοτικότητα, μελλοντική επεκτασιμότητα και προστασία δεδομένων. Απαιτείται εύχρηστη κεντρικοποιημένη παρακολούθηση και διαχείριση, με σωστές αναφορές, ευχρηστία πολλαπλών συστημάτων, βελτιστοποιημένο ικανότητα σχεδιασμού και επιδόσεων.