O Δημήτρης Βαλάχης και o Γιώργος Ρηγινός, partners της sicoa, εξηγούν πώς η εταιρεία τους, εδώ και 30 χρόνια, οδηγεί σε ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεις κάθε μεγέθους με την ευέλικτη, διαχρονικά καινοτόμα, πλατφόρμα της Claris

O Δημήτρης Βαλάχης και o Γιώργος Ρηγινός, partners της sicoa, εξηγούν πώς η εταιρεία τους, εδώ και 30 χρόνια, οδηγεί σε ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεις κάθε μεγέθους με την ευέλικτη, διαχρονικά καινοτόμα, πλατφόρμα της Claris

ΝW: Επισκεπτόμενοι το sicoa.com παρατηρούμε ότι προσφέρετε μια σειρά από υπηρεσίες Workflow Automation, αλλά δεν περιορίζεστε σε αυτές, ενώ έχετε στη φαρέτρα σας μια σειρά certifications. Σε ποιους τομείς δραστηριοποιήστε και πώς συμβάλλει η Sicoa στον ψηφιακό μετασχηματισμό των πελατών και συνεργατών της;

Δημήτρης Βαλαχής: H Sicoa ιδρύθηκε το 1981 στην Ιταλία. Σήμερα έχουμε φυσική παρουσία στην Ευρώπη (Ελλάδα, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο) και τη Μέση Ανατολή (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα).

Εξειδικευόμαστε στον σχεδιασμό, τη ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση διαδικασιών,  χρησιμοποιώντας συστήματα που αναπτύσσονται ως επί το πλείστον με πλατφόρμες no-code / low-code development. Είμαστε διανομείς της πλατφόρμας Claris για την Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κατέχουμε πιστοποιήσεις για την αδειοδότηση, την υλοποίηση λύσεων και την παροχή εκπαίδευσης. Παράλληλα διατηρούμε συνεργασίες και υλοποιούμε λύσεις και σε άλλες πλατφόρμες που δίνουν τη δυνατότητα αυτοματοποίησης διαδικασιών, αύξησης της παραγωγικότητας και ασφάλειας όπως το Zapier, Addigy, Appian, Sophos κ.α.

Θεωρείτε ότι η εμπειρία που έχετε, από την μεγαλύτερη των 30 ετών δραστηριοποίησή σας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι και  το μεγαλύτερο σας πλεονέκτημα;

Δ.Β: Δεν θεωρούμε ότι τα χρόνια εμπειρίας από μόνα τους αποτελούν συγκριτικό πλεονέκτημα στο χώρο μας. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός άλλωστε είναι διαρκής, καθώς τόσο οι διαθέσιμες τεχνολογίες όσο και το επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάζουν συνεχώς.

Το μεγαλύτερο μας πλεονέκτημα είναι ότι ακολουθούμε Agile Scrum μεθοδολογία για την υλοποίηση των έργων μας, που σε συνδυασμό με την εμπειρία μας σε ποικίλους βιομηχανικούς κλάδους (shipping, manufacturing, financial services, health, pharma, defense/security, logistics, tourism κ.α.) μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε στις εκάστοτε ανάγκες του πελάτη μας.

Βλέπουμε ολιστικά τις ανάγκες που καλούμαστε να καλύψουμε και εστιαζόμαστε στο πως μπορούμε να δημιουργήσουμε αξία μέσα από τη συμβολή μας. Η εμπειρία μας μας έχει δείξει ότι μικρές σταδιακές αλλαγές αφομοιώνονται ταχύτερα από το έμψυχο δυναμικό των πελατών μας και ενσωματώνονται καλύτερα στις διαδικασίες και το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης.

Μιλήστε μας για τη σχέση με τους πελάτες σας; Ποια είναι τα επίπεδα υποστήριξης που παρέχετε;

Γιώργος Ρηγινός: Οι προκλήσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον είναι πολύπλοκες και συνεχείς. Είμαστε πάντα έτοιμοι να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να τις αντιμετωπίσουν και να τις ξεπεράσουν. Η φύση της δουλειάς μας είναι τέτοια που αναπόφευκτα ερχόμαστε πολύ κοντά με τους πελάτες μας και δημιουργούνται μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας, με σκοπό τη συνεχή και σταδιακή βελτίωση της επιχείρησης. Σε κάποιες περιπτώσεις οι συνεργασίες αυτές ξεπερνούν τα 10 χρόνια.

Φροντίζουμε οι λύσεις που υλοποιούμε και οι πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε να μπορούν να αλλάζουν και να μεταμορφώνονται ώστε να μπορούν οι πελάτες μας να ανταποκρίνονται άμεσα στις νέες προκλήσεις που παρουσιάζονται. Τα επίπεδα υποστήριξης που παρέχουμε προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη.

Σε κάποιες περιπτώσεις παρέχουμε σχεδιαστικές και αρχιτεκτονικές συμβουλές οι οποίες υλοποιούνται από εσωτερική ομάδα του πελάτη. Σε άλλες περιπτώσεις παρέχουμε συνεχείς υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης νέων διαδικασιών. Σαν τελευταίο παράδειγμα σε πελάτες που δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία, παρακολουθούμε ζωντανά τα συστήματα διαχείρισης ποντοπόρων πλοίων  που έχουμε δημιουργήσει και παρέχουμε τεχνική υποστήριξη απευθείας στα πληρώματα.  Όλα εξειδικεύονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη.

Τι είναι η πλατφόρμα της Claris και πώς εξειδικεύονται οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που περιλαμβάνει;

Γ.Ρ.: Η πλατφόρμα της Claris αποτελείται από δύο εργαλεία, το Claris FileMaker που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία custom εφαρμογών και το Claris Connect που χρησιμοποιείται για τη διασύνδεση εφαρμογών και συστημάτων και την αυτοματοποίηση ροών εργασίας (workflows).

Συνδυαστικά τα εργαλεία αυτά παρέχουν όλες τις απαραίτητες τεχνολογίες και λειτουργίες ώστε να μπορέσει μια επιχείρηση να υλοποιήσει το ψηφιακό μετασχηματισμό της. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι η λύση δημιουργείται μία φορά και στη συνέχεια λειτουργεί σε οποιοδήποτε περιβάλλον (Windows, macOS, iOS/iPadOS και Android).

Η Claris εμπλουτίζει συνεχώς τη πλατφόρμα με νέες δυνατότητες. Για παράδειγμα στην τελευταία έκδοση πρόσθεσε υποστήριξη για JavaScript add-ons, υποστήριξη για το Core ML της Apple (ΑΙ και Machine Learning σε συσκευές macOS, iOS/iPadOS), υποστήριξη για Linux server και υποστήριξη για αναγνώριση NFC από mobile συσκευές.

Κάποιοι θυμούνται το FileMaker από τη δεκαετία του 1990 σαν ένα εργαλείο για personal productivity. Σε ποιους απευθύνεται σήμερα;

Δ.Β: Η Claris έχει ένα πολύ ισχυρό στρατηγικό όραμα. H πλατφόρμα συνεχώς εξελίσσεται για να ανταποκριθεί στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς. Απευθύνεται σε μικρές και μεγάλες εταιρείες ανεξαρτήτως βιομηχανικού κλάδου που θέλουν να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού ή ένα μικρότερο πρόγραμμα ψηφιοποίησης και αυτοματοποίησης διαδικασιών. Έχουμε πολλά παραδείγματα λύσεων βασισμένα στην πλατφόρμα της Claris τόσο σε μικρότερες όσο και σε μεγαλύτερες εταιρείες: Συστημική Ελληνική τράπεζα διαχειρίζεται τα αιτήματα του νομικού τμήματος και παρακολουθεί στατιστικά στοιχεία της λειτουργίας και ανταπόκρισης του τμήματος αυτού.

Διεθνής εταιρεία υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων, παρακολουθεί και αναλύει τις αναθέσεις και τον όγκο εργασιών που σχετίζονται με καθυστερημένες οφειλές. Κορυφαία ναυτιλιακή εταιρεία παρακολουθεί τα logistics και την κατανάλωση κρίσιμων ειδών σε περισσότερα από 500 πλοία της ώστε να μπορεί να έχει in-time παγκόσμια διαθεσιμότητα των ειδών σε πάνω από 200 λιμάνια και να πετυχαίνει τους περιβαλλοντικούς της στόχους.

Λόγω της πανδημίας COVID-19 επιχειρήσεις ποικίλων μεγεθών, που κατανέμονται σε πολλούς διαφορετικούς βιομηχανικούς κλάδους, ανασχεδιάζουν ροές εργασίας με στόχο την ανάκτηση, ή και αύξηση των πωλήσεων, θέτοντας παράλληλα στο επίκεντρο, εκ νέου, το customer experience. Πώς το Claris FileMaker συμβάλει στην επιτάχυνση του ανασχηματισμού των ροών και των υπηρεσιών τους προς αυτές τις κατευθύνσεις, την κρίσιμη αυτή περίοδο;

Δ.Β: Όπως αναφέρει και ο Brad, κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19 δημιουργήθηκαν άμεσα πάνω από 20 εφαρμογές χρησιμοποιώντας το Claris FileMaker. Οι εφαρμογές αυτές βοήθησαν νοσοκομεία, σχολεία και κέντρα πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσης σε όλο το κόσμο και συνεχίζουν να υποστηρίζονται και να εμπλουτίζονται καθημερινά με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Το γεγονός αυτό, αν μη τι άλλο, αποδεικνύει τις δυνατότητες που υπάρχουν για την άμεση διαχείριση νέων αναγκών, όταν χρησιμοποιείται η πλατφόρμα της Claris από έμπειρους, πιστοποιημένους συνεργάτες.

Η τελευταία κρίση έχει φέρει ραγδαία και απότομη ενσωμάτωση τεχνολογιών και νέων διαδικασιών σε επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους. Στις περιπτώσεις όπου ο ψηφιακός μετασχηματισμός ήταν ήδη στο DNA της επιχείρησης, ήταν πιο εύκολη η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα και σε πολλές περιπτώσεις αξιοποιήθηκε ο χρόνος της καραντίνας ώστε να προχωρήσει ακόμη περισσότερο ο ψηφιακός μετασχηματισμός και να δώσει competitive advantage για την επόμενη μέρα. Ο Brad Freitag, CEO, Claris μας δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις δραστηριότητες της Claris σε διεθνές επίπεδο, για την ιστορία της και το όραμά της.

NW: Ποια πηγή έμπνευσης οδήγησε στη δημιουργία της Claris από την Apple; Ποιες είναι οι αρχές και το όραμα της Claris σε διεθνές επίπεδο;

Brad Freitag: Στον τομέα  της επίλυσης προβλημάτων με software, έχουμε παράδοση στην δημιουργικότητα. Η Claris ξεκίνησε ως θυγατρική της Apple το 1986 με σκοπό να διαφοροποιηθούν οι υπηρεσίες λογισμικού της Apple από το hardware και τα λειτουργικά της συστήματα. Το 1998, η εταιρεία μετονομάστηκε σε FileMaker, Inc., παίρνοντας το όνομά της από το κορυφαίο της προϊόν. Πέρσι, στα πλαίσια της επέκτασης προς την παροχή περισσότερων προϊόντων με την απόκτηση της ιταλικής startup Stamplay (η οποία μετονομάστηκε σε Claris Connect), η FileMaker άλλαξε επωνυμία και έγινε Claris.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι εταιρείες πρέπει να κινούνται και να καινοτομούν γρήγορα.  Η low-code (χαμηλού κώδικα) πλατφόρμα της Claris δίνει σε όλους την δυνατότητα να δημιουργούν ισχυρό εταιρικό λογισμικό για να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει μονοπώλιο στις καλές ιδέες και ότι οι άνθρωποι, ανεξάρτητα από τις τεχνικές τους ικανότητές, πρέπει να είναι ελεύθεροι να αναπτύξουν το λογισμικό που χρειάζονται.

Οι καλύτερες πλατφόρμες low-code προσφέρουν όχι μόνο προσβάσιμη τεχνολογία, αλλά και ένα οικοσύστημα που περιλαμβάνει δωρεάν εκπαίδευση, μια ενεργή κοινότητα προγραμματιστών και πιστοποιημένους συνεργάτες, σε περίπτωση που επιλέξετε να κάνετε outsource. Η Claris καλύπτει όλες αυτές τις επιλογές.

Μιλήστε μας για κάποιες εξαιρετικές συνεργασίες σας και για τα αποτελέσματά τους. Τι έχουν να πουν οι πελάτες σας, για εσάς;

Η ευελιξία και η προσβασιμότητα βρίσκονται στον πυρήνα και των δύο προϊόντων μας και παρακολουθούμε με ενθουσιασμό πώς οι 50.000 πελάτες μας υλοποιούν με αυτά τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό. Με το Claris FileMaker, όλοι μπορούν να δημιουργήσουν σύγχρονες εφαρμογές.  Στη τελευταία έκδοση, ανοίξαμε την πλατφόρμα μας σε JavaScript – τη δημοφιλέστερη γλώσσα προγραμματισμού στον πλανήτη – επιτρέποντας στους προγραμματιστές να εξοικονομήσουν εκατοντάδες ώρες προγραμματισμού.

Όσοι δεν διαθέτουν μεγάλη πείρα στο  προγραμματισμό, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το συνεχώς αναπτυσσόμενο σύνολο από έτοιμα add-ons έτσι ώστε να δημιουργήσουν ισχυρές εφαρμογές πιο γρήγορα από ποτέ. Το Claris Connect βοηθά τις επιχειρήσεις να αυτοματοποιήσουν τις ροές εργασίας τους συνδυάζοντας υπηρεσίες τρίτων.

– Ακολουθεί ένα παράδειγμα αυτοματισμού ροής εργασίας μέσω τεσσάρων εφαρμογών:

«Ένα υπογζγραμμένο συμβόλαιο λαμβάνεται μέσω του DocuSign, στη συνέχεια ενημερώνεται αυτόματα το αντίστοιχο win στο Salesforce, η σύμβαση γίνεται uploaded αμέσως στο Box και μια ειδοποίηση σχετικά με το κλείσιμο της συμφωνίας αποστέλλεται στην ομάδα σας στο Slack».

Μια ιδιαίτερα σημαντική λύση που δημιουργήθηκε από έναν πελάτη είναι μια εφαρμογή που παρακολουθεί την πρόοδο της Αμυοτροφικής Πλευρικής Σκλήρυνσης (ALS) – μια προοδευτική νευροεκφυλιστική ασθένεια που προκαλεί στον ασθενή την απώλεια της ικανότητας να περπατά, να μιλά, να καταπίνει και να αναπνέει.

Η ασθένεια προσβάλλει περίπου 250.000 παγκοσμίως ανά πάσα στιγμή, με μόνο το 20% των ασθενών να επιβιώνει πέρα της πενταετίας.

Το 2015, ο Stephen «Steph» Courdin και η οικογένειά του ενημερώθηκαν ότι είχε ALS. Στην πορεία, εντόπισαν ερευνητικές ομάδες που παρακολουθούν την εξέλιξη της νόσου, οι οποίες συγκεντρώνουν κατά μέσο όρο 240 σημεία δεδομένων για κάθε ασθενή από τη διάγνωση έως το θάνατο.

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα Claris, ο Steph δημιούργησε γρήγορα μια εφαρμογή για να παρακολουθεί περισσότερα από 80 metrics εξέλιξης της νόσου. Η εφαρμογή επιτρέπει στους ερευνητές να συλλέγουν περισσότερα από 116.000 σημεία δεδομένων για κάθε ασθενή κατά την εξέλιξη της νόσου. Αυτές οι μετρήσεις περιλαμβάνουν εύρος κινήσεων, επιδεξιότητα, αναπνοή και άλλα βασικά ζωτικά δεδομένα.

«Καθώς δεν θέλαμε να καταναλώσουμε πολύτιμους πόρους για προγραμματιστές, χρειαζόμασταν μια ισχυρή πλατφόρμα χαμηλού κόστους», δήλωσε ο Nic Friedman, διευθύνων σύμβουλος της ALS eNGAGE. «Με το Claris FileMaker μπορείτε να σχεδιάσετε, να δημιουργήσετε και να δοκιμάσετε εφαρμογές για κινητά και, στη συνέχεια, να τις αναπτύξετε στο cloud καθιστώντας τες προσιτές και εύκολες στη χρήση. Δεν χρειάστηκε να μάθουμε μια νέα γλώσσα προγραμματισμού για να δημιουργήσουμε μια προσωποποιημένη εφαρμογή που θα λειτουργεί απρόσκοπτα σε συσκευές iPhone, Web, Mac και Android».

Ο Steph απεβίωσε στις 26 Μαρτίου 2019, αλλά το όραμά του για την εύρεση θεραπείας συνεχίζεται. Τον Ιούλιο του 2019, το, στηριζόμενο στον εθελοντισμό, ίδρυμα ALS Never Surrender Foundation έλαβε επιχορήγηση 300.000 δολαρίων από την Ένωση ALS για να φέρει την τεχνολογία ακριβείας σε πέντε κλινικές ερευνητικές δοκιμές, ξεκινώντας από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ / Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, το Πανεπιστήμιο Duke, το Νευρολογικό Ινστιτούτο Barrow, το UC San Ντιέγκο και το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο, Ντένβερ.

Το λογισμικό δεν «καταβροχθίζει» τον κόσμο. Βοηθά να θεραπεύσει τον κόσμο. Οι low-code επιλογές μπορούν να έχουν άμεσο αντίκτυπο – βαθύ αντίκτυπο – στην επίλυση ορισμένων από τα μεγαλύτερα προβλήματά μας.

Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτετε εσείς για τους πελάτες σας, για την ευημερία τους;

«Ισχυρή τεχνολογία, διαθέσιμη σε όλους»: Το όραμα αυτό είναι η πηγή ανάπτυξης της Claris. Για περισσότερο από 20  χρόνια, αναπτυσσόμαστε μένοντας πιστοί στις πρωταρχικές αξίες μας και συνεχίζουμε την αποστολή μας για την προώθηση της δημιουργικότητας. Οι εφαρμογές που δημιουργήθηκαν από την κοινότητά μας επιλύουν μεγάλα αλλά και μικρά, καθημερινά προβλήματα. Αυτό όμως που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι χτίζουμε εργαλεία που παρέχουν ευελιξία στη διαδικασία της επίλυσης προβλημάτων.

Η δέσμευσή μας για ευελιξία και δημιουργική επίλυση προβλημάτων αντικατοπτρίζεται υπέροχα στην κοινότητα της Claris, η οποία πρόσφατα ανταποκρίθηκε στην έκκλησή μας για την καταπολέμηση του COVID-19. Εκατοντάδες προγραμματιστές Claris από 32 χώρες προσέφεραν εθελοντικά σχεδόν 6.000 ώρες χρόνου ανάπτυξης κάθε μήνα. Μέχρι σήμερα, η κοινότητά μας έχει δημιουργήσει περισσότερες από 20 υψηλού αντίκτυπου προσωποποιημένες εφαρμογές, διαθέσιμες σε οργανισμούς υγείας, αντιμετώπισης καταστροφών και εκπαίδευσης.