Η SiEBEN υλοποίησε τη λύση PocketBiz Field Service στην τεχνική εταιρεία Ανδρέου Μόνωση.

Με την εγκατάσταση του PocketBiz Field Service οι τεχνικοί μπορούν να οργανώσουν αποτελεσματικότερα την εργασία τους έχοντας στα χέρια τους ανά πάσα στιγμή σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ενώ παράλληλα θα μπορούν να συνδέονται με το Microsoft CRM της εταιρείας. Επιπλέον, μπορούν να καταγράψουν με κάθε λεπτομέρεια τις εργασίες που έχουν επιτελέσει, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την ακριβέστερη κοστολόγηση και τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Ανδρέου Μόνωση επέλεξε τη συγκεκριμένη λύση μέσω της εταιρείας Technologic, η οποία είναι συνεργάτης της SiEBEN και θα χρησιμοποιηθούνε 10 άδειες PocketBiz Field Service με συσκευές HTC HD.