Αν και είχε καταλάβει την 50η θέση στο Global 2000 του Forbes, η Siemens ανακηρύχθηκε ως η εταιρεία που χαίρει της μεγαλύτερης εκτίμησης το 2017.

Τον τελευταίο χρόνο, η εταιρεία παρουσίασε πωλήσεις 90 δισ. δολαρίων, κέρδη 6,4 δισ. δολαρίων, περιουσιακά στοιχεία 154 δισ. δολαρίων και ανώτατο όριο αγοράς 119,7 δισ. δολαρίων. Για τη λίστα των Top Regarded Companies, η Forbes συνεργάστηκε με την Statista, η οποία ζήτησε από 15.000 ερωτηθέντες από 60 χώρες να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις εταιρείες του Global 2000.

Οι εταιρείες αξιολογήθηκαν με βάση την αξιοπιστία / ειλικρίνεια, την κοινωνική συμπεριφορά, την εταιρεία ως εργοδότη και την απόδοση του προϊόντος ή της υπηρεσίας της εταιρείας. Οι 10 πρώτες εταιρείες έλαβαν βαθμολογία πάνω από το μέσο όρο σε όλα τα κριτήρια, αλλά αξιολογήθηκαν με “εξαιρετικό” βαθμό ειδικά για τα κριτήρια της «αξιοπιστίας / τιμιότητας» και της «απόδοσης του προϊόντος / υπηρεσίας».