Σημαντικές παραγγελίες στην Αίγυπτο και το Ηνωμένο Βασίλειο αύξησαν τις παραγγελίες του β’ τριμήνου (1 Ιανουαρίου-31 Μαρτίου 2016) κατά 7% ετησίως, στα 22,3 δισ. ευρώ Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, στα 19 δισ., με τον δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων να διαμορφώνεται στο 1.17.

Εξαιρώντας τις επιπτώσεις των συναλλαγματικών διαφορών, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 10% και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7%. Τα κέρδη των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων σημείωσαν αύξηση 28%, στα 2,1 δισ., συμπεριλαμβάνοντας την αύξηση των περιθωρίων κερδοφορίας, με τις περισσότερες βιομηχανικές διευθύνσεις να συμβάλλουν στην αύξηση – περιθώριο κερδοφορίας των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων στο 10,9%. Τα καθαρά κέρδη στα 1,5 δισ. ήταν χαμηλότερα από τα 3,9 δισ. του αντίστοιχου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2015. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν στα 1,78 σε σύγκριση με 4,70 του β’ τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2015.