Η Siemens και η Διεθνής Εταιρεία Αυτοματισμού (ISA) εισήλθαν σε μια παγκόσμια σύμπραξη για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ανάγκες της βιομηχανικής ασφάλειας και των διεθνών προτύπων.

Οι δυο εταίροι θα μοιραστούν την τεχνογνωσία στον τομέα της προστασίας των περιβαλλόντων αυτοματισμού, με βάση το πρότυπο IEC 62443 και τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, με τη μορφή εκδηλώσεων, webinars και περαιτέρω εκπαιδευτικού υλικού. Μαζί, η ISA και η Siemens σκοπεύουν να ευαισθητοποιήσουν και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές για τη βιομηχανική ασφάλεια με τους ιδιοκτήτες- χειριστές του βιομηχανικού εξοπλισμού.