Στο μέλλον, η Siemens AG θα τοποθετηθεί στις αγορές της ηλεκτροδότησης, των αυτοματισμών και της ψηφιοποίησης.

Σε αυτές της αλυσίδες αξίας, η Siemens έχει αναγνωρίσει αρκετές περιοχές ανάπτυξης, στις οποίες διαβλέπει τη μεγαλύτερη προοπτική για την εταιρεία μακροπρόθεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχωρά στην  αγορά του πλειοψηφικού μετοχικού πακέτου στις ενεργειακές δραστηριότητες της Rolls-Royce. Επίσης, θα προετοιμαστεί και η δημόσια εγγραφή της επιχειρηματικής μονάδας ακοολογίας. Επιπλέον, η Siemens θα κάνει την οργανωτική της δομή πιο επίπεδη και πιο πελατοκεντρική, καταργώντας το επίπεδο των Τομέων και την ομαδοποίηση των δραστηριοτήτων σε εννέα Τμήματα, αντί για 16 που υπάρχουν σήμερα.

Η εταιρεία επιθυμεί, επίσης, να επεκτείνει τα μετοχικά προγράμματα για εργαζομένους που βρίσκονται κάτω από το ανώτερο διοικητικό επίπεδο και να αυξήσει τον αριθμό των εργαζόμενων-μετόχων κατά τουλάχιστον 50%. Στο πλαίσιο αυτό, ο αριθμός των εργαζόμενων-μετόχων θα ξεπεράσει κατά πολύ τους 200.000. Για αυτό το σκοπό, η Siemens θα διαθέσει έως και 400 εκατ. ευρώ ετησίως, ανάλογα με τις επιδόσεις της εταιρείας. Επιπλέον, δρομολογείται το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους έως 4 δις. ευρώ, το οποίο είχε ανακοινωθεί νωρίτερα. Όλα τα παραπάνω συμπυκνώνονται στο όραμα “Siemens – Vision 2020”.