Η ένωση εταιρειών «Sigmasoft – Cognity» ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, το έργο με αντικείμενο «παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης της ΗΔΙΚΑ μέσω συμφωνίας – πλαίσιο».

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 980.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το αντικείμενο της συμφωνίας – πλαίσιο αφορά στην παροχή υπηρεσιών στην ΗΔΙΚΑ, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας παροχής πληροφοριακής υποστήριξης προς τον ΕΦΚΑ, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • υποστήριξη, ανασχεδιασμό και βελτιώσεις υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων και
  • υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών του ΕΦΚΑ.