Η τρισδιάσταση εκτύπωση σκυροδέματος (3D concrete printing) επιτρέπει στους αρχιτέκτονες να υλοποιήσουν και τα πλέον απαιτητικά σχέδια, με την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει η Sika σε αυτό το πεδίο να προσφέρει μοναδική ευελιξία.

Το σημαντικό είναι πως κατασκευές βασισμένες σε περίπλοκο σχεδιασμό μπορούν να γίνουν πραγματικότητα με οικονομικά αποδοτικές μεθόδους και χρήση συμβατικού σκυροδέματος. Το σκυρόδεμα που εγχέεται με συμβατικά μέσα αποτελεί εδώ και χρόνια την οικονομικότερη μέθοδο κατασκευής κτιρίων και έργων υποδομής. Για να μπορέσει η τρισδιάστατη εκτύπωση σκυροδέματος να φτάσει στο επίπεδο αξιοπιστίας της κλασικής σκυροδέτησης, θα πρέπει η εκτύπωση αυτή καθαυτή να προσφέρει τη μέγιστη πιστότητα. Αυτό ακριβώς έχει ως στόχο η εξελικτική τεχνολογία της Sika.

Ο Chief Technology Officer (CTO) της Sika, Frank Höfflin δηλώνει πως: «Έχουμε πετύχει αυτό που φιλοδοξούσαμε. Με την τεχνολογία μας, είναι εφικτή η εκτύπωση σκυροδέματος τόσο γρήγορα, ανέξοδα και με τέτοια ακρίβεια, που μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και επί τόπου στο εργοτάξιο. Η ψηφιοποίηση μετασχηματίζει κάθε πτυχή της κατασκευής, αλλάζοντας ολόκληρο τον κύκλο ζωής ενός κτιρίου – από τη φάση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και την κατασκευή, μέχρι τη συντήρησή του. Οι κατασκευαστικές μέθοδοι κτιριακών κατασκευών μπορούν πλέον να βελτιστοποιηθούν, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα. Την ίδια στιγμή, αυτές οι προηγμένες τεχνολογίες προσφέρουν μεγαλύτερη σχεδιαστική ευελιξία».

Το στάδιο με τη μεγαλύτερη πρόκληση στη διαδικασία τρισδιάστατης εκτύπωσης σκυροδέματος είναι αυτό που αφορά στην κεφαλή εκτύπωσης, η οποία έχει σχεδιαστεί από την ερευνητική ομάδα του Κέντρου Τεχνολογίας της Sika στο Bίντεν της Ελβετίας. Σε αυτήν αναμειγνύονται με το κονίαμα μια σειρά από πρόσθετα, γεγονός που καθιστά εφικτή την άμεση τροποποίηση της συνεκτικότητας του μείγματος μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και την ενσωμάτωση της κάθε νέας στρώσης του πάνω στην κάθε προηγούμενη. Χάρη σε αυτή την τεχνολογία, η Sika αποτελεί πυλώνα και οδηγό στην ψηφιοποίηση και στην εκβιομηχάνιση των κατασκευών σκυροδέματος.

Η τεχνογνωσία της Sika, που έχει δομηθεί σε βάθος δεκαετιών, έχει ενσωματωθεί στην τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης σκυροδέματος, καθιστώντας τη Sika ως τη μοναδική εταιρεία που είναι ικανή να παρέχει όλες τις τεχνολογίες που απαιτούνται για τη βιομηχανική τρισδιάστατη εκτύπωση σκυροδέματος από έναν μόνο προμηθευτή. Σε αυτό το φιλόδοξο έργο της μητρικής Sika AG αρωγός είναι και η Sika Hellas.