Η Cyta, σε δημοσιογραφική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018, στα Κεντρικά Γραφεία της στη Λευκωσία, ανακοίνωσε τη στρατηγική της απόφαση να προχωρήσει με σημαντικές επενδύσεις στο μεγάλο έργο για τη δημιουργία δικτύων νέας γενιάς, που θα αποτελέσουν την υποδομή για την παροχή και αξιοποίηση εξελιγμένων υπηρεσιών για ολόκληρη την Κύπρο.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου και των εργασιών που δρομολογήθηκαν, η Cyta δημοσιοποίησε το υπόδειγμα παροχής χονδρικών υπηρεσιών προς εναλλακτικούς παροχείς για πρόσβασή τους στα νέα ενσύρματα δίκτυα (οπτικά και χάλκινα) ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερυψηλών ταχυτήτων, που αναπτύσσονται από τον οργανισμό. Το επόμενο βήμα θα αφορά στην παροχή λιανικών προϊόντων για οικιακούς και επιχειρηματικούς καταναλωτές, κάτι το οποίο αναμένεται να αρχίσει εντός του καλοκαιριού. Το έργο αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει μέχρι σήμερα στις τηλεπικοινωνίες στην Κύπρο και έχει δεκαετή ορίζοντα. Η αναβάθμιση των υποδομών της Cyta περιλαμβάνει την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών (fiber) για τις κύριες αστικές περιοχές και σημαντικές επενδύσεις στο ενσύρματο δίκτυο σε τεχνολογία vectoring, για την αναβάθμιση της υφιστάμενης χάλκινης υποδομής, κυρίως για τις αγροτικές περιοχές.