Τα διάσημα του Ιππότη του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής επέδωσε στο όνομα της Γαλλικής Δημοκρατίας, την Τετάρτη, 15 Μαΐου στον πρόεδρο και διευθυντή της κεντρικής διεύθυνσης του ΕΚΕΤΑ, καθηγητή Αθανάσιο Κωνσταντόπουλο, ο πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Christophe Chantepy, παρόντος και του προξένου στη Θεσσαλονίκη, Phillipe Ray, σε αναγνώριση της σημαντικής επιστημονικής προσφοράς του και των συνεργειών του ελληνικού ερευνητικού ιδρύματος με αντίστοιχα γαλλικά ιδρύματα, αλλά και επιχειρήσεις.

Στη διάρκεια της τελετής παρασημοφόρησης, που πραγματοποιήθηκε στη γαλλική πρεσβεία της Αθήνας παρουσία και του αναπλ. υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, Στέργιου Πιτσιόρλα, ο κ. Chantepy έπλεξε (μιλώντας ελληνικά, τα οποία γνωρίζει πλέον πολύ καλά) το εγκώμιο του τιμώμενου και της συνεισφοράς του, ειδικά στα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος (με την παρουσίαση νέων προηγμένων και «καθαρών» τεχνολογιών καύσης) και της διαφύλαξης της αειφορίας. Ο καθηγητής Κωνσταντόπουλος ευχαρίστησε για την τιμή, παραδέχθηκε ότι τα γαλλικά του έχουν μείνει στο επίπεδο του σχολείου και δεσμεύτηκε για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών, στους χώρους της επιστήμης και της καινοτομίας.