Ανησυχητικά είναι για την Ελλάδα τα ευρήματα μελέτης που διενήργησε η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς η χώρα μας φαίνεται να υστερεί σημαντικά σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της λίστας με εργαζομένους ως ειδικοί στις ΤΠΕ (ΙCT specialists) με ποσοστό μόλις 2,4%, ενώ ακολουθεί η Ρουμανία με 2,6 και η Σλοβενία με 3,8%.

Αντιθέτως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τάση που παρατηρείται είναι ανοδική, καθώς το 2023, ο αριθμός των ανθρώπων με το συγκεκριμένο είδος εργασίας έφτασε στα 9,8 εκατομμύρια, νούμερο που αντιστοιχεί στο 4,8% του συνόλου των απασχολουμένων.

Μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη Eurostat, το 2023, το μερίδιο των ειδικών στις ΤΠΕ ήταν υψηλότερο στη Σουηδία (8,7%), το Λουξεμβούργο (8,0%) και τη Φινλανδία (7,6%). Υποχώρηση παρουσιάστηκε το 2023 και στον αριθμό των γυναικών που απασχολούνται στις ΤΠΕ στην Ελλάδα, ο οποίος έφτασε στο 19,8% επί του συνόλου, από 20,3% το 2022 και 21% το 2021.