Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη η συγκέντρωση και μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων των Εθνικών Εκλογών 2019, που είχε αναλάβει η SingularLogic, μέλος του Ομίλου MIG, για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η SingularLogic δημοσιοποίησε νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, συγκεκριμένα στις 20.30, και με υψηλότατο βαθμό ακρίβειας την εκτίμηση των τελικών αποτελεσμάτων των Εθνικών Εκλογών, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα που συλλέγονται με τη μέθοδο της Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων μέσω tablet και κινητών τηλεφώνων (SRT). Στις εκλογές αυτές, η εταιρεία χρησιμοποίησε 12.000 tablets – επιπλέον των 4.500 κινητών συσκευών – μέσω των οποίων υποστηρίχθηκε για πρώτη φόρα σε Εθνικές Εκλογές η μετάδοση των σταυρών υποψηφίων. Με τη συνδυασμένη χρήση των συσκευών, επετεύχθη ενσωμάτωση 53% των αποτελεσμάτων Συνδυασμών στις 21:30 και ενσωμάτωση 75% στις 22:30, όταν στις προηγούμενες Εθνικές Εκλογές τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 14% και 25 %.

Η χρήση των tablets άλλαξε ουσιαστικά τα δεδομένα και στο θέμα της μετάδοσης των σταυρών Υποψηφίων. Για πρώτη φορά υπήρχε από νωρίς σαφής εικόνα στα ΜΜΕ (Internet, τηλεόραση) από όλες ανεξαιρέτως τις εκλογικές περιφέρειες. Συμπερασματικά, η απευθείας μετάδοση μέσα από τα εκλογικά τμήματα επέφερε ριζική βελτίωση της ταχύτητας συλλογής των αποτελεσμάτων και της πληροφόρησης των πολιτών, διασφάλισε περαιτέρω υψηλή αξιοπιστία στο σύστημα και εκσυγχρόνισε την εκλογική διαδικασία προσδίδοντάς της μια νέα προοπτική. Όσον αφορά στη διαδικτυακή Πύλη http://ekloges.ypes.gr που υποστηρίζει η SingularLogic για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, παρουσίασε και στις Εθνικές Εκλογές διεθνές ενδιαφέρον με επισκέπτες από 203 χώρες.