Με επιτυχία διεξήχθη η συγκέντρωση και μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων των πρόσφατων Βουλευτικών Εκλογών, από την SingularLogic.

Στις εκλογές αυτές, η SingularLogic, δοκίμασε μια νέα διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων, καθώς σε όλα τα τμήματα της Β’ εκλογικής περιφέρειας του Πειραιά χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά η επόμενη «γενιά» συσκευών του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων (SRT Plus), παράλληλα με τη θεσμοθετημένη διαδικασία αποστολής των αποτελεσμάτων και από τη σύγκριση των στοιχείων, αναδεικνύεται το πλεονέκτημα της νέας λύσης καθώς ο μέσος χρόνος παραλαβής και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων μειώθηκε κατά 60%.

Η νέα διαδικασία διευκολύνει τη διαδικασία και το έργο του Δικαστικού Αντιπροσώπου και εξασφαλίζει ταχύτερη ενημέρωση του πολίτη. Η ιστοσελίδα ekloges.ypes.gr που υποστηρίζει η SingularLogic για λογαριασμό του Υπουργείου, παρουσίασε διεθνές ενδιαφέρον με επισκέπτες από 195 χώρες, ενώ διατηρεί τα ηνία της 1ης σε επισκεψιμότητα σελίδας με βάση τον όγκο δεδομένων και τον αριθμό χρηστών που εξυπηρετεί σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα λίγων ωρών. Τέλος, με επιτυχία λειτούργησε η διαδικτυακή εφαρμογή υποστήριξης Πρωτοδικείων της SingularLogic, για την έγκαιρη επεξεργασία και ανάρτηση των επίσημων αποτελεσμάτων.