Με θετικά πρόσημα στους κυριότερους λογιστικούς δείκτες έκλεισε το πρώτο εξάμηνο για τον Όμιλο SingularLogic.

Πιο συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 48,2 εκατ. ευρώ έναντι των 47,5 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, σημειώνοντας αύξηση 1,5%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 14,1% και ανήλθαν σε 9,4 εκατ. ευρώ έναντι 8,3 εκατ. ευρώ. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (EBT) διαμορφώθηκαν σε 7,1 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ.

Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου ο Όμιλος διεύρυνε την πελατειακή του βάση, με την ανάληψη σημαντικών έργων στο μεγάλο ιδιωτικό τομέα (Ολυμπιακή, Εθνική Τράπεζα, Revoil, Ταχυδρομικό Ταμιεύτηριο, Intersport, Public, Market In, Ελαιουργική, Cosmoline) και την απόκτηση 1710 νέων πελατών με 3.080 ενεργοποιήσεις εφαρμογών λογισμικού  στη μικρομεσαία αγορά.

Στο ίδιο διάστημα, ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων του με νέες εφαρμογές που αφορούν στη σύγκλιση τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, ενώ πέτυχε μια ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση από την Avaya, που την ανάδειξε ως το μοναδικό πιστοποιημένο Platinum Avaya συνεργάτη στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.