Ολοκληρώθηκε στις 11/12/08 η μεταβίβαση του υπολοίπου 30,08% των μετοχών της GIT Holdings στην SingularLogic, οριστικοποιώντας την εξαγορά του 99,20% των μετοχών της πρώτης από τη δεύτερη, έναντι συνολικού τιμήματος 1.438.000,20 ευρώ.

Όπως σημειώνει η SingularLogic, η εν λόγω εξαγορά αναμένεται να συμβάλλει θετικά στα αποτελέσματα του Ομίλου, ενισχύοντας την επιχειρηματική του δραστηριότητα μέσω της έμμεσης συμμετοχής που κατέχει η GIT στις εταιρείες Πληροφορικής Dynacomp AE, Info A.E., Metasoft A.E, Systemsoft A.E. και Cherry A.E.