Με επιτυχία διεξήχθη η συγκέντρωση, και μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου των Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών του 2010, που έχει αναλάβει η SingularLogic σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Η SingularLogic εξασφάλισε έγκαιρα και έγκυρα σύμφωνα με τις προβλέψεις της και με υψηλό βαθμό ακρίβειας τη δημοσιοποίηση της εκτίμησης του τελικού αποτελέσματος των εκλογών, με τη μέθοδο της Ασφαλούς Μετάδοσης Aποτελεσμάτων μέσω κινητών SRT. Συγκεκριμένα, το SRT λειτούργησε για πρώτη φορά σε Αυτοδιοικητικές Εκλογές, στις 13 περιφέρειες και στους 5 μεγαλύτερους πληθυσμιακά δήμους, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 20% των εκλογικών τμημάτων. Το σύστημα λειτούργησε συμπληρωματικά και παράλληλα με τη θεσμοθετημένη διαδικασία αποστολής των τηλεγραφημάτων και  πέτυχε ενσωμάτωση του 50 % των εκλογικών τμημάτων, 5 ώρες ταχύτερα από τον αντίστοιχο παραδοσιακό τρόπο.

Ο Γιάννηs Καρακαδάs Πρόεδροs και Διευθύνων Σύμβουλος της SingularLogic ανέφερε σχετικά: «Σε αυτές τις εκλογές, παρότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα σύνθετο σύστημα συγκέντρωσης αποτελεσμάτων, πετύχαμε να δώσουμε σαφή εκτίμηση στις 21.55 για τις 13 Περιφέρειες και στις 22.10 για τους 5 μεγαλύτερους Δήμους. Το τελικό αποτέλεσμα διαφοροποιήθηκε κατά μέσο όρο 0,5 ποσοστιαία μονάδα,  αναδεικνύοντας έτσι την απόλυτη αξιοπιστία και εγκυρότητα του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (SRT)».