Αύξηση περίπου 1% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της SingularLogic στο εννεάμηνο του 2009 και ανήλθε σε 70 εκατ. ευρώ έναντι των 69,5 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2008.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 12% και ανήλθαν σε 10,4 εκατ. ευρώ έναντι 9,2 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2008. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) διαμορφώθηκαν σε 6,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,7 εκατ. ευρώ κατά το εννεάμηνο του 2008. Τα αποτελέσματα μετά φόρων βελτιώθηκαν κατά 0,8 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 4,8 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, παρά τη συνεχιζόμενη διεθνή οικονομική κρίση που επηρεάζει σημαντικά και τη χώρα μας, αλλά και την απουσία οιασδήποτε προόδου στην εξέλιξη παλιών ή την προώθηση νέων Έργων στο Δημόσιο Τομέα λόγω των Εθνικών Εκλογών, ο Όμιλος SingularLogic διατήρησε τα έσοδά του ενώ ταυτόχρονα βελτίωσε σημαντικά την κερδοφορία του, σαν αποτέλεσμα τόσο της αυξημένης παραγωγικότητας των πόρων, όσο και της αναδιοργάνωσης της βάσης κόστους σε όλες τις λειτουργίες.