Η Space Hellas αναλαμβάνει τα έργα του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που υποστηρίζονται σε λύσεις λογισμικού και ειδικά πληροφοριακά συστήματα, ενώ η Epsilon Net αναλαμβάνει τον τομέα του ιδιοπαραγόμενου λογισμικού εμπορικολογιστικών εφαρμογών για επιχειρήσεις και ERP συστημάτων, καθώς και την ανάπτυξη του πανελλαδικού δικτύου των αντιπροσώπων – μεταπωλητών, με βάση τις ισορροπίες που διαμορφώθηκαν μετά την εξαγορά της SingularLogic από τις δύο εταιρείες. Epsilon Net και Space Hellas δεν διαχωρίζουν την επιχειρηματική τους στρατηγική, καθώς θα συμμετέχουν σε όλες τις δράσεις, τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν με σκοπό τη συνολική διεύρυνση του μεριδίου αγοράς. Όσον αφορά τη δομή του διοικητικού συμβουλίου της SingularLogic, πρόεδρος αναλαμβάνει ο Σπύρος Μανωλόπουλος, αντιπρόεδρος η Βασιλική Αναγνώστου, διευθύνων σύμβουλος ο Γιάννης Μίχος και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ο Γιάννης Μερτζάνης.

Τι περιλαμβάνει η στρατηγική για την επόμενη ημέρα

Τα επόμενα βήματα της SingularLogic, υπό το σχήμα των Epsilon Net και Space Hellas περιλαμβάνουν:

– Την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας, του ανθρώπινου δυναμικού και του πελατολογίου της εταιρείας.

– Τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων αξιοποιώντας την συμπληρωματικότητα των εταιρειών μεταξύ τους.

– Την ανάδειξη μιας νέας προοπτικής που βασίζεται στην ένωση δυνάμεων επιτυγχάνοντας την κοινή συνισταμένη των δράσεων με ξεκάθαρο μοντέλο διοίκησης και ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών.

– Την ανταπόκριση με επιτυχία, στην πρόκληση του ψηφιακού μετασχηματισμού, τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Το συνολικό αντάλλαγμα για την εξαγορά της SingularLogic ανέρχεται στο ποσό των 18,05 εκατ. ευρώ και εξοφλήθηκε με αναλογία 50% για την καθεμία εκ των Epsilon Net και Space Hellas. Σημειώνεται πως η SingularLogic μεταβιβάστηκε στο νέο σχήμα απαλλαγμένη από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων της προς την τράπεζα Πειραιώς και τη MIG.