Με εστίαση στις τεχνολογίες της Microsoft Η SingularLogic ενέταξε στο δυναμικό της τον Βασίλη Μαλισιόβα, ως επικεφαλής του τμήματος Business Applications Services με εξειδίκευση στις τεχνολογίες της Microsoft. Η προσθήκη του κ. Μαλισιόβα εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της SingularLogic να επενδύει στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας της, σχεδιάζοντας, υλοποιώντας και υποστηρίζοντας ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής κορυφαίων διεθνών οίκων για την υποστήριξη των στρατηγικών στόχων των πελατών της.

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη διαχείριση ομάδων και έργων πληροφορικής, ο κ. Μαλισιόβας έχει ηγηθεί στην υλοποίηση σημαντικών έργων ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω των τεχνολογιών της Microsoft και των Low code/ No code εργαλείων της, για λογαριασμό μεγάλων οργανισμών σε ποικίλους κλάδους, όπως τον Τραπεζικό, Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών, Ναυτιλίας κ.ά., τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Είναι πτυχιούχος Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire και κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο του Leicester και διαθέτει πλήθος πιστοποιήσεων της Microsoft όπως, MCPS, MCPD, MCTS, MSCA, MSCE. Μακροχρόνια συνεργασία με τη Microsoft Η SingularLogic διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τη Microsoft και διαθέτει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών με τη χρήση των Microsoft 365 and Power Platform τεχνολογιών, καθώς και στη διασύνδεσή τους με τρίτα συστήματα. Η SingularLogic είναι Microsoft Silver Partner με εξειδίκευση στους τομείς, Application Integration, Cloud Platform, Cloud Productivity και Data Analytics, παρέχοντας λύσεις και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.