Αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών και επιστροφή σε θετικό αποτέλεσμα EBITDA σημείωσε η SingularLogic, μέλος του Ομίλου MIG, το 2018.

Στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων της εταιρείας το περασμένο έτος συνέβαλαν σημαντικά έργα και υπηρεσίες Πληροφορικής που πραγματοποίησε κυρίως στον ιδιωτικό τομέα. Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 10,6% και ανήλθαν στο ποσό των 41,5 εκατ. ευρώ για το 2018, έναντι 37,5 εκατ. ευρώ το 2017. Ενώ, αντίστοιχα τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1,6 εκατ. ευρώ κέρδη έναντι ζημιών 4,7 εκατ. ευρώ το 2017, σημειώνοντας διαφορά της τάξεως των 6 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2018, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της SingularLogic, Γιώργος Κωνσταντόπουλος, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Τα αποτελέσματα του 2018 επιβεβαιώνουν τη στρατηγική μας να επικεντρωθούμε στους τομείς που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα. Ήταν μία χρονιά σημαντικής οργανικής ανάπτυξης για τον Όμιλο. Η ανάπτυξη αυτή χαρακτηρίζεται από την αφοσίωση και την ικανότητα των ανθρώπων μας να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών μας, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη τους.

Το 2019 συνεχίζουμε στον ίδιο δρόμο, επιδιώκοντας να ενισχύσουμε περαιτέρω τα αποτελέσματά μας και τη θέση μας στην αγορά, μέσω της παροχής υπηρεσιών και καινοτομικών λύσεων λογισμικού για επιχειρήσεις, όσο και μέσω της υλοποίησης μεγάλων έργων Πληροφορικής στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα».