Τη συνεργασία της με την Sparkle Greece, για την από κοινού διευρυμένη παροχή σύγχρονων ολοκληρωμένων υπηρεσιών Cloud as a Service, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς κάθε είδους, επέκτεινε η SingularLogic.

Οι υπηρεσίες «SingularLogic Cloud Services powered by Sparkle» παρέχουν ένα φάσμα σπονδυλωτών προτάσεων, που ξεκινούν από την απλή συστέγαση εξοπλισμού και λογισμικού, ενώ μπορούν να εμπλουτιστούν με IaaS, PaaS και SaaS εύκολα και γρήγορα σε μία αμιγώς «all as a Service» αρχιτεκτονική, στα data centers της Sparkle.

Η αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, τις απαλλάσσει από τις κοστοβόρες on-premise υποδομές και τη συντήρησή τους, αλλά και από τις μακρόχρονες δεσμεύσεις σε λογισμικό, επιτρέποντάς τους να εστιάζουν ακόμα περισσότερο στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Η στρατηγική συνεργασία των δύο εταιρειών επεκτείνεται λαμβάνοντας υπόψη τις επιτακτικές και άμεσες αλλαγές στη λειτουργία των επιχειρήσεων που επέφερε και η πρόσφατη πανδημία, σε ό,τι αφορά την ετοιμότητά τους, αναδεικνύοντας την ανάγκη για καθολική υιοθέτηση μοντέλων λειτουργίας αs a Service.