Από τη νέα του θέση του ο κΡουσσίδης θα συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των εταιρικών δομών Integrated Special Projects & Government Apps, Retail & Fuel Services, Financial Applications, Business Applications Services, SAP Business Unit και Project Management Office της SingularLogic. Ο Αλέξης Ρουσσίδης, ανώτερο στέλεχος στο χώρο της πληροφορικής και της τεχνολογίας, διαθέτει περισσότερα από 30 έτη εμπειρίας σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών, start ups τεχνολογίας, ανάπτυξης λογισμικού, μεγάλων τηλεπικοινωνιακών παρόχων, αλλά και σε εταιρείες της βιομηχανίας πετρελαίου. Έχει ηγηθεί στη διαμόρφωση της στρατηγικής και της υλοποίησης απαιτητικών και σύνθετων έργων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα της Ελληνικής αγοράς, αλλά και των Βαλκανίων.