Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης οι «πόλεις-κράτη» κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, με τη συνεχώς αυξανόμενη αστικοποίηση του πληθυσμού και την εντατικοποίηση - σε οικονομικό επίπεδο - της παραγόμενης σε αυτές δραστηριότητας.

Ταυτόχρονα, εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων, οδηγώντας τους δημοτικούς άρχοντες τους σε συνέργειες, πάνω στις οποίες κτίζουν τη στρατηγική τους, βασισμένοι σε τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά το όραμά για το μέλλον των πόλεων και το διαμοιρασμό του στις τοπικές κοινότητες, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη διαδικασία ανατροφοδότησης από τους ίδιους τους δημότες.

Ο δεύτερος άξονας έχει να κάνει με τη δημιουργία ενός πλάνου ανάπτυξης σε συνεργασία με εταιρείες, οι οποίες υποστηρίζουν χρόνια τους Δήμους και γνωρίζουν τους οικονομικούς δείκτες και τις δυνατότητές τους σχετικά με τη διαχείριση συστημάτων που διακρίνουν μια πόλη σε «έξυπνη» – συνήθως αυτές οι εταιρείες γνωρίζουν και τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού ενός Δήμου και επομένως μπορούν να ακολουθήσουν και την ανάλογη εκπαιδευτική διαδικασία προσαρμογής των εργαζόμενων στις νέες τεχνολογίες.

Ο τρίτος άξονας αφορά τη χάραξη του οδικού χάρτη για την επίτευξη του στόχου, ήτοι την αξιοποίηση ενός θησαυρού πληροφοριών που υπάρχει κρυμμένος και ανεκμετάλλευτος, συνήθως στα συστήματα που ήδη χρησιμοποιεί και τα δεδομένα που παράγει ένας Δήμος.Ζούμε στην εποχή των Big Data & Analytics, όπου βασίζεται σήμερα η κάθε «έξυπνη πόλη».

Επομένως, «καρδιά» του συστήματος πρέπει να είναι μια πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων, η οποία θα αξιοποιεί μαζεύοντας και οτπικοποιώντας όλα τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα ή τα νέα που μπορεί να παράγονται μέσω αισθητήρων – όπως μετρητές κατανάλωσης ύδρευσης, ρεύματος, ή από την αξιοποίηση αισθητήρων στάθμευσης, μόλυνσης της ατμόσφαιρας κ.α. ενός Δήμου – σε ένα ενοποιημένο περιβάλλον του Δήμου. Αυτό το σύστημα θα εξασφαλίζει μέσω των κατάλληλων διεπαφών (API’s) τη διαλειτουργικότητα με τα υποσυστήματα του Δήμου, αποτελώντας τον θεμέλιο λίθο όλων. Ως εκ τούτου θα πρέπει να προηγηθεί πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για «έξυπνες πόλεις».

Το μέλλον των smart cities κρύβεται στις παρακάτω λέξεις: Open Data Platform (πλατφόρμα Ανοικτών Δεδομένων), Connectivity (συνδεσιμότητα), Interoperability (διαλειτουργικότητα), επικοινωνία με άλλα συστήματα που βρίσκονται στους Δήμους (όπως οικονομική διαχείριση, κοστολόγηση κ.α.), Real Time Sensor Data (δεδομένα αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο), Platform Usability (εύκολη χρήση της πλατφόρμας), Cloud Flexibility (προσαρμοστικότητα της πλατφόρμας μέσω διαχείρισης στο cloud), έκδοση, διαμοιρασμό και επανάχρηση των δεδομένων.

Στόχος η αξιοποίηση των δεδομένων για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας, οικονομικής ευμάρειας και συνεισφορά των Δήμων στην ανάπτυξη της οικονομίας συνολικά. Γι’ αυτό το λόγο θεωρώ ότι η «καρδιά» μιας «έξυπνης πόλης» πρέπει να ξεκινήσει από μια τέτοιου είδους πλατφόρμα με πλήρη διαλειτουργικότητα. Όλες οι άλλες κινήσεις έπονται και μοναδικό όριο αποτελεί η φαντασία του ανθρώπου.