Ο δήμος Περιστερίου προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού ύψους 4 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση εφαρμογών έξυπνης πόλης στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Υποέργο 1: Ελληνικές έξυπνες πόλεις – Επενδύσεις σε υποδομές αστικό μέλλον», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάπτυξης. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ψηφιακά έργα smart cities σε δήμους που έχουν κατατεθεί προς υλοποίηση.

Το έργο στοχεύει σε μία σειρά από δράσεις όπως η ενίσχυση της βιώσιμης κινητικότητας η παρακολούθηση των παραμέτρων ποιότητας του αέρα, καθώς και η έγκαιρη προειδοποίηση και αντιμετώπιση κινδύνων. Μερικές από τις προτεινόμενες δράσεις είναι:

  • Έξυπνο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
  • Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ.
  • Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα.
  • Έξυπνο σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων (πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιάς, σεισμού).
  • Πλατφόρμα Open Data.
  • Ψηφιοποίηση καταλόγου δημοτικής βιβλιοθήκης.
  • Πλατφόρμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων, καταγραφής, φιλοξενίας και υιοθεσίας.
  • Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Penetration Testing) και παροχή συστήματος τηλεεργασίας.
  • Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.
  • Κέντρο Διαχείρισης (Control Room).