Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το τοπίο του Internet έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία τρία χρόνια. Και αυτό δεν οφείλεται σε τίποτε άλλο παρά στην τεράστια επιτυχία των social media, επιτυχία που οδήγησε σε ριζική μεταβολή της δημογραφικής σύστασης των χρηστών του παγκόσμιου ιστού αλλά και της συμπεριφοράς τους.

Χρήστες που η επαφή τους με τον παγκόσμιο ιστό μέχρι πρόσφατα περιοριζόταν σε αναζήτηση πληροφοριών ή σε ευκαιριακές αγορές, έχουν εξελιχθεί σε παραγωγούς περιεχομένου και σε πηγές δεδομένων οι ίδιοι.

Με τη διεύρυνση της δημογραφικής βάσης των χρηστών, οι πληροφορίες που παράγονται από τα social media αποκτούν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς αντιπροσωπεύουν πλέον ένα σημαντικό στατιστικά δείγμα του γενικού πληθυσμού, έστω κι αν αυτό το δείγμα εμφανίζει ακόμα στην παρούσα φάση κάποια ειδικά χαρακτηριστικά διαφοροποίησης.

Ορισμένοι κατηγοριοποιούν τα social media σε έξι κατηγορίες, άλλοι πάλι σε είκοσι τρεις. Το βέβαιο είναι ότι τα social media συνεχίζουν καθημερινά να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται, προσφέροντας νέους τρόπους έκφρασης και επικοινωνίας. Με τη συνεχή διεύρυνση της βάσης των χρηστών τους, τα social media διευρύνουν και εμπλουτίζουν ταυτόχρονα και το στατιστικό δείγμα και προσφέρουν νέες πηγές πληροφορίας προς ανάλυση.

Το βασικό πρόβλημα φυσικά, που προκύπτει στην προσπάθεια της ανάλυσης αυτής της πληροφορίας, δεν είναι καινούργιο. Είναι το ίδιο που βασανίζει τους χρήστες του παγκόσμιου ιστού από την αρχή: πώς ξεχωρίζω τα πραγματικά δεδομένα από τα σκουπίδια και πώς μετασχηματίζω τα δεδομένα σε πληροφόρηση.

Η λύση σε αυτό το πρόβλημα βρίσκεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι πλατφόρμες Social Analytics. Μια τέτοια πλατφόρμα επεξεργάζεται συνεχώς μεγάλες ποσότητες δεδομένων, εφαρμόζει φίλτρα και αναθέτει βαθμολογίες στα  αποτελέσματα για τις λέξεις-κλειδιά, οι οποίες στη συνέχεια αναλύονται ή χρησιμοποιούνται για να προειδοποιήσουν τους χρήστες όταν, ή ακόμα και πριν, εμφανιστούν προβλήματα.

Μετρητές κίνησης στη λεωφόρο της πληροφορίας
Oπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δρ. Morten Middlefart, CEO της TARGIT, στο πρόσφατο συνέδριο Business Intelligence & Analytics, «τα Social Analytics είναι ταυτόχρονα Big Data Analytics, καθώς η πλατφόρμα αναλύει μεγάλες ποσότητες δεδομένων ροής με επίκεντρο σημαντικές λέξεις-κλειδιά, όπως το όνομα της εταιρείας, τα προϊόντα, ακόμα και τους ανταγωνιστές μιας εταιρείας.

Hδη το Twitter αποτελεί ένα καλό δείγμα της κοινωνικής κίνησης του παγκοσμίου ιστού και των τάσεων που διαμορφώνονται. Σκεφτείτε τη διαδικασία του Social Analytics σαν να τοποθετείτε ένα μετρητή κίνησης σε διάφορες σημαντικές διασταυρώσεις για να πάρετε μια ιδέα για τη ροή και την κατεύθυνση της κίνησης στη συνολική κοινωνική λεωφόρο των πληροφοριών».

Οι πλατφόρμες Social Analytics βοηθούν τους χρήστες να κατανοήσουν τα βασικά αίτια πίσω από την αρνητική ή θετική τάση, και θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να πάνε ακόμα βαθύτερα και να καθορίσουν εάν οι αρνητικές τάσεις έχουν βάση στο συναίσθημα ή σε πραγματικά δεδομένα και επιχειρήματα, όπως δηλώνει ο Ruben Knudsen, επικεφαλής του Αμερικανικού Τμήματος Εκπαίδευσης & Συμβουλευτικής της TARGIT.

«Η πλατφόρμα Social Analytics επιτρέπει στους χρήστες να παρακολουθούν συνεχώς τη συμπεριφορά δημιουργίας τάσεων (trending behavior) από οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο και να αξιοποιούν το σύστημα έγκαιρης πληροφόρησης για να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις μεταβολές σε αυτή τη συμπεριφορά», αναφέρει ο Δρ. Middlefart.

Μία δυνατή πλατφόρμα Social Analytics θα πρέπει παράλληλα να ενσωματώνει και τεχνολογία που να μπορεί να προειδοποιήσει εκ των προτέρων αν μια συγκεκριμένη συμπεριφορά δημιουργίας τάσεων έχει επηρεάσει στο παρελθόν την ικανότητα του πελάτη να εκπληρώσει σημαντικούς στόχους του». Η άμεση αξία που μπορεί να προσδώσει μια πλατφόρμα Social Analytics στις επιχειρήσεις σήμερα έγκειται σε στοιχεία σχετικά με τη διαμόρφωση των τάσεων της αγοράς.

Μια τέτοια πλατφόρμα θα πρέπει να είναι εύκολα επεκτάσιμη, ώστε να μπορεί να αναλύσει πρόσθετα κοινωνικά δίκτυα, RSS feeds ή ροές ειδήσεων, αναλαμβάνοντας να διακρίνει ανάμεσα στα έγκυρα δεδομένα και τα σκουπίδια και να μετασχηματίσει αυτά τα δεδομένα σε καίρια και έγκαιρη πληροφόρηση.