Η τεχνολογία έχει αλλάξει δραστικά το κοινωνικό και οικονομικό πεδίο γύρω μας. Για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές σε αυτό το νέο περιβάλλον χρειάζεται να αναγνωρίζουν και να αφομοιώνουν τις τεχνολογικές τάσεις.

Όπως είναι τα social media, τα οποία έχουν δημιουργήσει ένα πολύ διαδεδομένο κανάλι επικοινωνίας, μέσα από το οποίο ανταλλάσσονται καθημερινά απόψεις και πληροφορίες ακόμα και από το επιχειρηματικό περιβάλλον. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μια τεράστια ποσότητα δεδομένων, που εμπεριέχουν πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα μεμονωμένων πελατών-συνεργατών, ενώ βοηθάνε στην αναγνώριση τάσεων.

Αυτό εξηγεί το γιατί οι καινοτόμες λύσεις CRM ενσωματώνουν Social Media Monitoring Tools και εκμεταλλεύονται δεδομένα από το Internet για μια καλύτερη αξιοποίηση του πελατολογίου. Επηρεάζοντας τόσο την εξυπηρέτηση πελατών όσο και την ανάπτυξη προϊόντων. Αναμφίβολα, το feedback των πελατών είναι ανεκτίμητο. Πρέπει να συγκεντρωθεί, να επεξεργαστεί και να αξιοποιηθεί.

Όλη αυτή η ψηφιακή επικοινωνία λαμβάνεται υπόψη στις μοντέρνες λύσεις CRM. Αναλύεται, τεκμηριώνεται και μετατρέπεται έτσι σε μια στρατηγική οπτική του πελατολογίου. Το CRM αποκτά ένα πιο social χαρακτήρα και γίνεται περισσότερο αποτελεσματικό και αποδοτικό. Το επιτάσσει η εποχή μας.