Ακόμα μια διάκριση απέσπασε η SoftOne λαμβάνοντας το βραβείο εξαιρετικής επίδοσης στην κατηγορία cloud provider για τη λύση Soft1 Cloud ERP, στο πλαίσιο απονομής των Βραβείων BITE Awards 2014.

Το λογισμικό Soft1 Cloud ERP, η πληρέστερη λύση μηχανογράφησης με βάση το μοντέλο SaaS (Software as a Service), αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το cloud computing και προσαρμόζεται απόλυτα στις απαιτήσεις κάθε επιχείρησης. Το Soft1 Cloud ERP δημιουργεί σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και ανοίγει νέες προοπτικές ανάπτυξης για τις σύγχρονες επιχειρήσεις. Η διάκριση της SoftOne αποτελεί αναγνώριση της συστηματικής προσπάθειας της εταιρείας για ποιοτικές και διαρκώς βελτιούμενες υπηρεσίες σε όλο το εύρος της επιχειρησιακής αλυσίδας, στηριζόμενη στην αιχμή της τεχνολογίας και στις πλέον καινοτόμες και αποτελεσματικές λογισμικές εφαρμογές.