Τη λύση Cloud ERP της SoftOne επέλεξε για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της καθημερινής της λειτουργίας η Polyeco, βιομηχανία ολοκληρωμένης διαχείρισης και αξιοποίησης αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε από τον πιστοποιημένο συνεργάτη της SoftOneDaskar Technology, ενοποιώντας την εμπορική και οικονομική δραστηριότητα της Polyeco αλλά και τη διαχείριση CRM σε μία λύση μηχανογράφησης. Με τις λειτουργίες του SoftCloud ERP Series 5, η εταιρεία αυτοματοποιεί πλήθος καθημερινών χρονοβόρων εργασιών όπως η αγορά υλικών συσκευασίας και πρώτων υλών ή οι εγκρίσεις δαπανών, επιτυγχάνοντας σημαντική μείωση του λειτουργικού της κόστους. 

Το SoftCloud ERP Series 5 διασυνδέει την Polyeco με την ΑΑΔΕ σε πραγματικό χρόνο, υποστηρίζοντας όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την υποχρεωτική διαβίβαση δεδομένων και την τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων myData. Ενσωματώνοντας εργαλεία reporting και πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων, η εφαρμογή καλύπτει όλες τις ανάγκες πληροφόρησης της διεύθυνσης λογιστηρίου καθώς και των υπόλοιπων τμημάτων της εταιρείας.