Η Sony Ericsson κατέγραψε κέρδη έναντι ζημιών κατά το πρώτο τρίμηνο χρήσης σε αντίθεση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας κινητών τηλεφώνων διαμορφώθηκαν στα 21 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών της τάξης των 293 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2009. Οι πωλήσεις περιορίστηκαν στα 1,4 δισ. ευρώ, από 1,7 δισ. ευρώ, καθώς ο αριθμός των μονάδων που πουλήθηκαν μειώθηκε στα 10,5 εκατ., από 14,5 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εταιρεία εμφάνισε λειτουργικό περιθώριο της τάξης του 1%, έναντι -21% τον περασμένο χρόνο, με την βελτίωση να οφείλεται στην καλύτερη διάρθρωση των δαπανών.