Η Space Hellas παρουσίασε μείωση κερδών και εσόδων στα οικονομικά της αποτελέσματα που αφορούν στο πρώτο εξάμηνο του 2009.

Πιο συγκεκριμένα, τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας για τον όμιλο προσδιορίστηκαν στα 1,014 εκατ. ευρώ, έναντι 1,341 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας μία μείωση της τάξης του 24,3%. Σε επίπεδο εταιρείας, τα κέρδη ενισχύθηκαν στις 964 χιλιάδες ευρώ, από 850 χιλιάδες το 2008. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου σημείωσε πτώση της τάξης του 5,7% στα 24,896 εκατ. ευρώ, έναντι 26,421 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο περσινό χρονικό διάστημα, ενώ τα έσοδα της εταιρείας μειώθηκαν στα 24,658 εκατ. ευρώ, από 26,256 εκατ. ευρώ.