Η Space Hellas ανέλαβε να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες Disaster Recovery στην πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία Novartis.

Οι υπηρεσίες Disaster Recovery της Space Hellas περιλαμβάνουν τη διάθεση πλήρως εξοπλισμένου, ασφαλούς και λειτουργικού χώρου με τηλεπικοινωνιακή υποδομή, τοπικό δίκτυο υπολογιστών, τηλεφωνικό κέντρο, αδιάλειπτη παροχή ρεύματος (UPS), ηλεκτρογεννήτρια, πυρασφάλεια, έλεγχο πρόσβασης χώρου και γραφεία. Επίσης, εξασφαλίζεται η στέγαση και τεχνική υποστήριξη του εφεδρικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού της Novartis σε computer room με στόχο την άμεση συνέχιση των εργασιών της φαρμακευτικής εταιρίας σε περιπτώσεις μικρής ή μεγάλης καταστροφής των πληροφοριακών υποδομών της. Η ανάγκη για ασφάλεια και διαθεσιμότητα των πόρων μιας πληροφοριακής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής είναι πλέον απαίτηση για κάθε σύγχρονη επιχείρηση ή οργανισμό. Οι υπηρεσίες Disaster Recovery και High Availability της Space Hellas εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία των κρίσιμων επιχειρηματικών λειτουργιών και τη μηδενική απώλεια δεδομένων σε περίπτωση καταστροφής των υποδομών της  είτε από φυσική καταστροφή, τρομοκρατική ενέργεια ή ανθρώπινο λάθος.