Οι εταιρείες Space Hellas, Cosmos Business Systems και ΟΤΕ κατέθεσαν προσφορές στον διεθνή διαγωνισμό που διενέργησε το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), με θέμα «Aνάθεση Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου ELIXIR - Εξοπλισμός ΕΔΕΤ Α.Ε».

Στόχος του έργου, είναι η προμήθεια, εγκατάσταση, παραγωγική λειτουργία (για σύντομο χρονικό διάστημα) και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας υπολογιστικής, αποθηκευτικής και δικτυακής υποδομής και υπηρεσιών cloud στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «ELIXIR-Εξοπλισμός ΕΔΕΤ». Ο εξοπλισμός θα είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες των χρηστών της κοινότητας ELIXIR-GR, από πλευράς επεξεργαστικής ισχύος, αποθηκευτικού χώρου και μοντέλων εκτέλεσης, και η διάθεσή του θα γίνεται με τεχνικές virtualization ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία εγκατάστασης ,παράδοσης και εκτέλεσης κάθε εργαλείου και βάσης δεδομένων από οποιοδήποτε μηχάνημα. Επιπρόσθετα, προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών παραγωγικής λειτουργίας, για σύντομο χρονικό διάστημα, και στη συνέχεια υποστήριξης της λειτουργίας του. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.383.840 ευρώ (με ΦΠΑ).