Πιστοποίηση ως «Cisco IoT Specialization Partner» έλαβε η Space Hellas, αποτελώντας τον μοναδικό -μέχρι στιγμής- εξειδικευμένο συνεργάτη της Cisco στον τομέα Internet of Things (IoT) σε Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα. Η λύση της Cisco αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λογισμικού, εφαρμογών και συσκευών που προσφέρουν μια ολοκληρωμένη λύση για κάθε ανάγκη στον τομέα του IoT. Παρέχει δυνατότητες αυτοματισμού των λειτουργιών μιας επιχείρησης, ευκολία στην υλοποίηση μεγάλης κλίμακας δικτύων, και ενσωματώνει μηχανισμούς ασφάλειας, εξειδικευμένους και προσαρμοσμένους στον τομέα του Industrial Networking και IoT.

Ουσιαστικά, η τεχνολογία ΙοΤ της Cisco αποτελεί μια «γέφυρα» μεταξύ του παραδοσιακού ΙΤ κόσμου και του περιβάλλοντος των Operations μιας επιχείρησης. Ενσωματώνει τεχνολογία Fog Computing, προσφέροντας την δυνατότητα εκτέλεσης εφαρμογών στο άκρο του δικτύου σε συσκευές όπως routers, switches και compute modules, και μειώνοντας το φορτίο των δεδομένων που μεταφέρονται στο cloud, εκτελώντας τις απαραίτητες λειτουργίες κοντά στην πηγή των δεδομένων, τους IoT αισθητήρες. Με αυτό τον τρόπο αυξάνει και την ταχύτητα ανταπόκρισης των εφαρμογών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Να σημειωθεί ότι η Space Hellas, ως Cisco Gold Certified Partner, κατέχει πολυάριθμες πιστοποιήσεις και εξειδικεύσεις, στις οποίες έχει επενδύσει στη διάρκεια της μακροχρόνιας συνεργασία της με τη Cisco.