Δύο προσφορές εγκρίθηκαν και προχωρούν στο επόμενο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης, στο πλαίσιο του διαγωνισμού που έχει προκηρυχθεί από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και αφορά την προμήθεια συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής φωνής (Voice Communications & Recording System) για τις ανάγκες των Κέντρων Ελέγχου Περιοχής Αθηνών & Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ).

Πιο  συγκεκριμένα,  εγκρίθηκαν οι προσφορές των εταιρειών Space Hellas και Indra Systems, ενώ απορρίφθηκαν οι προσφορές των εταιρειών OTE και S.I.T.T.I. (Speciali Impianti Telescriventi Telefonici Interni S.P.A.). Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 9.484.450 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Πλέον αναμένεται η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών των δύο εταιρειών.