Τροποποιητική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αναφορικά με την προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού ιδρύματος υπέγραψε η Space Hellas.

Βάσει της τροποποιητικής σύμβασης η Space Hellas θα διαθέσει επιπλέον 300 νέους φορητούς υπολογιστές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, για να καλυφθούν οι ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εξ αποστάσεως εργασίας, εξαιτίας των συνθηκών έκτακτης ανάγκης, στο πλαίσιο περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 163.579 συν ΦΠΑ. Η αρχική σύμβαση αφορούσε στην προμήθεια 600 λάπτοπ.