Η Space Hellas ανακηρύχτηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, οριστικός ανάδοχος του διαγωνισμού που διενήργησε το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) για την «προμήθεια συστήματος ασφάλειας και προστασίας δικτύου δεδομένων». Η οικονομική προσφορά που κατέθεσε η εταιρεία ανέρχεται στα 680.413 ευρώ, συν ΦΠΑ. Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια/αναβάθμιση της υπάρχουσας  υποδομής ασφαλείας του δικτύου δεδομένων  και πληροφοριών  του ΕΑΠ, με στόχο την κάλυψη των νέων σύγχρονων αναγκών ασφαλείας αλλά και της νέας υπολογιστικής υποδομής υψηλών απαιτήσεων που θα δημιουργηθεί στο τηλεπικοινωνιακό κέντρο του νέου κτιρίου Δ ́ των κεντρικών εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, στην Πάτρα.

Η προμήθεια περιλαμβάνει:

 • Τοίχος προστασίας επόμενης γενιάς (Next Generation Firewall)
 • Λύση υπηρεσίας εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN)
 • Κέντρο διαχείρισης τοίχους προστασίας επόμενης γενιάς Next Generation Firewall
  center)
 • Λύση ασφάλειας τερματικού επόμενης γενιάς
 • Σύστημα ασφάλειας και προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Cloud  Email Security Gateway)
 • Λύση προστασίας DNS για το εσωτερικό δίκτυο και τους  απομακρυσμένους  χρήστες
 • Λύση εντοπισμού και αντιμετώπισης απειλών στο δίκτυο
 • Λύση ελέγχου πρόσβασης δικτύου (Network Access Control)
 • Λύση ασφαλείας μηδενικής εμπιστοσύνης (Zero Trust) για ασφαλή πρόσβαση στις εφαρμογές