Στην ένωση εταιρειών «Space Hellas – Radiant Technologies» κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, το έργο με τίτλο «Ψηφιακή αναβάθμιση Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου με τη χρήση καινοτόμων Τεχνολογιών Πληροφορικής – Επικοινωνίας».

Η αμοιβή του αναδόχου για την υλοποίηση της σύμβασης ανέρχεται, σύμφωνα με την προσφορά του, στα 1.267.280 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το έργο έχει ως στόχο την ανάδειξη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου μέσω: – Βελτίωσης υφιστάμενων ψηφιακών υποδομών του Μουσείου. – Ψηφιοποίησης φωτογραφικού αρχείου. – Ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών. – Εικονικής περιήγησης στις συλλογές του Μουσείου. – Ακουστικών ξεναγήσεων σε φορητές συσκευές του κοινού. – Πληροφόρησης του κοινού μέσω κοινωνικών δικτύων. – Εφαρμογής σταθμών πληροφόρησης. – Διαδικτυακής διασύνδεσης του Μουσείου με άλλους ιστότοπους. – Συστημάτων ψηφιακής σήμανσης στους εκθεσιακούς χώρους. – Συστήματος τηλεμετάδοσης εικόνας live από εκδηλώσεις του Μουσείου. – Εφαρμογών ειδικών ξεναγήσεων.

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει η προμήθεια του απαραίτητου τεχνολογικού εξοπλισμού, η ψηφιοποίηση τμήματος των μονίμων συλλογών του μουσείου, η συγγραφή σεναρίων θεματικών περιηγήσεων κλπ. Οι ψηφιακές υποδομές που προτείνονται θα διευρύνουν και θα ενισχύσουν τις επικοινωνιακές υπηρεσίες του Μουσείου αλλά παράλληλα θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις μελλοντικής αξιοποίησης των παραγόμενων πόρων.