Με την αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς που έχει καταθέσει η ένωση εταιρειών «Space Hellas – Radiant Technologies» συνεχίζεται ο διαγωνισμός που διενεργεί το υπουργείο Πολιτισμού για το έργο «Ψηφιακό Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού: από την εικόνα στην εμπειρία. Δράσεις αναβάθμισης της διάδρασης και της εμπειρίας επίσκεψης στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού». Στο διαγωνισμό συμμετείχε και η εταιρεία Cloudprint Digital & Display Products, η προσφορά της οποίας απερρίφθη, διότι η επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν κατέθεσε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ούτε υπέβαλε τεχνικά στοιχεία και τεχνικές προδιαγραφές όπως ορίζονται στη διακήρυξη. Το έργο είναι προϋπολογισμού 515.000 ευρώ.

Το αντικείμενο του έργου έχει τρεις βασικές κατευθύνσεις:

• Την ανάπτυξη τοπικών δράσεων ενίσχυσης της εμπειρίας επίσκεψης

• Την ανάπτυξη δράσεων για την εξ αποστάσεως επαφή του κοινού με το μουσείο

• Τη δημιουργία υποδομών διαχείρισης του ψηφιακού αποθέματος του μουσείου, τόσο με το υλικό που θα παραχθεί για τις παραπάνω δράσεις όπως και άλλου υλικού από προηγούμενα έργα του μουσείου.

Η προμήθεια περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, νέο web site με αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του κόμβου Μουσείου, συμπεριλαμβάνοντας νέες υπηρεσίες, αντικείμενα επαυξημένης πραγματικότητας, διαδραστική κωδικοποίηση (VR), 5 ψυχαγωγικά-εκπαιδευτικά παιχνίδια, CMS- ψηφιακό αποθετήριο (Φωτογραφική τεκμηρίωση αντικειμένων από τις συλλογές του μουσείου), βίντεο αντικειμένων και άλλων θεμάτων, γραφιστικά στοιχεία, κείμενα, ηχογραφήσεις και μονταρισμένα ακουστικά στοιχεία, πολυμεσικές συνθέσεις, βιβλιογραφικές πηγές, υλικό τρίτων με χαρακτηρισμό δικαιωμάτων χρήσης και υλικό προβολής.     

ΣΤΑΘΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ